Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/starpnozaru_komisijas/antimikrobialas_rezistences_ierobezosanas_komisija/

Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisija

19.06.2019

Starpnozaru komisijas nosaukums: Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisija.

Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisijas sastāvs - *pdf.

Starpnozaru komisijas mērķis: nodrošināt mērķtiecīgu un koordinētu antimikrobiālās rezistences ierobežošanu valstī un veicināt vienas veselības principa ieviešanu antimikrobiālās rezistences ierobežošanas politikā. 

Veselības ministrijas kontaktpersona: Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv

Komisijas sēdes protokoli:

  • 2015.gada 13.janvāra sēdes protokols - *pdf.
  • 2014.gada 21.oktobra sēdes protokols - *pdf.
  • 2014.gada1.jūlija sēdes protokols - *pdf.
  • 2014.gada17.jūnija sēdes protokols - *pdf.
  • 2014.gada 6.jūnija sēdes protokols - *pdf.
  • 2014.gada 29.aprīļa sēdes protokols - *pdf.
  • 2014.gada 25.marta sēdes protokols - *pdf.
  • 2013.gada 25.septembra sēdes protokols - *pdf.
  • 2013.gada 12.jūlija sēdes protokols - *pdf.
  • 2013.gada 24.maija sēdes protokols - *pdf.