Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/sadarbibas_partneri/

Sadarbības partneri

19.12.2017

Sadarbības partneri, ar kuriem Veselības ministrijai izveidojusies sadarbība veselības aprūpes politikas izstrādē un realizācijā:

Latvijas Ārstu biedrība, Veselības aprūpes darba devēju asociācija, Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija, Latvijas Veselības ekonomikas asociācija, Latvijas Onkologu asociācija, Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācija, Latvijas Radiologu asociācija, Latvijas Ķirurgu asociācija, Latvijas Patologu asociācija, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”, Onkoloģisko pacientu organizāciju aliansi, Latvijas Zobārstu asociāciju, Latvijas Neirologu asociāciju, Latvijas slimnīcu biedrība, Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija, Ārstu Psihoterapeitu asociācija, Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrība, Latvijas Neonatologu biedrība, Latvijas Pediatru asociācija, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija, Latvijas Vecmāšu asociācija, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds", Resursu centrs sievietēm "Marta", Vecāku apvienību "Māmiņu klubs", Latvijas Reto slimību alianse, Latvijas reto slimību speciālistu asociācija, Latvijas Hemofilijas biedrība, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, u.c.