Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedriska_apspriede/

Sabiedriskā apspriede

10.07.2018

Veselības ministrijas rīkotās sabiedriskās apspriedes 2018.gadā:

10.07.2018. Veselības ministrijā 20.jūlijā plkst.13:00 (3.stāva 309.telpā) notiks sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem tuberkulozes izplatības ierobežošanai" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Projekta mērķis ir noteikt tuberkulozes epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu tuberkulozes izplatību: tuberkulozes, tai skaitā latentas tuberkulozes infekcijas diagnostika, tuberkulīna plānošana, sadale un tuberkulīndiagnostikas uzskaite, kontaktpersonu apzināšana un izmeklēšana, tuberkulozes pacientu un latentas tuberkulozes infekcijas profilaktiskā ārstēšana, tuberkulozes diagnostikas un ārstēšanas metodiskā vadība, zāļu plānošana.

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa, tālrunis 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv

Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz šī gada 19.jūlijam plkst. 17:00 uz e-pastu anita.seglina@vm.gov.lv


06.07.2018. Veselības ministrijā 20.jūlijā plkst.14:15 (3.stāva 309.telpā) notiks sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" -*docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) -*docx. Pielikumi: nr.1; nr.2nr.3; nr.4nr.5; nr.6nr.7; nr.8; nr.9; nr.10nr.11; nr.12; nr.13; nr.14nr.15.

Informējam, ka Ministru kabineta noteikumu projektā ir iekļautas normas atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likumā dotajam deleģējumam, līdz ar to normas, kuras neregulēs Ministru kabineta noteikumi, tiks iekļautas Nacionālā veselības dienesta un ārstniecības iestādes noslēgtajā līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtību un apmaksu, un tiks publicētas Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv. Informējam, ka atbilstoši noteikumu projektā noteiktajam, no valsts budžeta apmaksājamo manipulāciju un to apmaksas nosacījumu saraksts (Manipulāciju saraksts) ir pieejams Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē: www.vmnvd.gov.lv.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākais eksperts Alvis Bless, tālrunis 67876122, e-pasts: Alvis.Bless@vm.gov.lv

Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz šī gada 19.jūlijam plkst. 17:00 uz e-pastu Alvis.Bless@vm.gov.lv


30.05.2018. Veselības ministrijā 13.jūnijā plkst.14.00 (309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība sirds un asinsvadu slimību profilaksei” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pielikumi nr.1.; nr.2.nr.3.; nr.4.; nr.5.

Sabiedriskās apspriedes (13.06.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojums - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte Liene Skuja, 67876189, Liene.Skuja@vm.gov.lv

Dalībnieku pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē iesūtāmi līdz 13.jūnijam plkst. 9:00, priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 12.jūnijam.


26.04.2018. Veselības ministrijā 10.maijā plkst. 10.00 (309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx

Sabiedriskās apspriedes (10.05.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojums - *pdf.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā eksperte Kristīna Brūvere, tālr. 67876191, e-pasts: kristina.bruvere@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi sabiedriskajai apspriedei, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 9.maija plkst.12.00.


12.04.2018. Veselības ministrijā 2.maijā plkst. 11.00 205.telpā (2.stāvā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasības personu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (02.05.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedriskās apspriedes dalībnieki konceptuāli atbalstīja projekta tālāku virzību un priekšlikumi par projektu netika saņemti.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta vecākā eksperte Rūta Ozoliņa, tālr.: 67876087, e-pasts: ruta.ozolina@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 27.aprīlim uz e-pastu ruta.ozolina@vm.gov.lv12.04.2018. Veselības ministrijā 26.aprīlī plkst. 14:00 (3.stāvā 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana hronisku slimību pacientiem stacionārā ārstniecības iestādē” - *docx. Pielikumi nr.1.; nr.2. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (26.04.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojums - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā referente Leonora Eglīte, tālrunis 67876091, e-pasts: Leonora.Eglite@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 25.aprīlim plkst.13:00 uz e-pastu: Leonora.Eglite@vm.gov.lv10.04.2018. Veselības ministrijā 26.aprīlī plkst. 10:00 (3.stāvā 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektiem:

“Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 “Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu”” - *docx. “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 “Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx

Sabiedriskās apspriedes (26.04.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojums - *pdf.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā eksperte Ingūna Mača, tālrunis 67876117, e-pasts: inguna.maca@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 24.aprīlim uz e-pastu: inguna.maca@vm.gov.lv04.04.2018. Veselības ministrijā 16.aprīlī plkst. 11:00 (3.stāvā 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību un aizliegumu veikt darba pienākumus piemērošanas kārtību personām, kuras nodarbinātas ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai saistītajos darbos” - docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - docx. Pielikumi nr.1.; nr.2.

Sabiedriskās apspriedes (16.04.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojums - *pdf.

Pēc sabiedriskās apspriedes precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu, kas izsludināts 24.maijā Valsts sekretāru sanāksmēskatīt šeit

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Vija Ozoliņa, tālrunis 67876089, e-pasts: vija.ozolina@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 11.martam plkst. 13:00 uz e-pastu: vija.ozolina@vm.gov.lv29.03.2018. Veselības ministrijā 12.aprīlī plkst.15.00 (3.stāvā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par ārstniecības iestāžu pievienošanos Eiropas references tīkliem" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija) - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (12.04.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojums - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Guna Jermacāne, tālr.: 67876167, e-pasts: guna.jermacane@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 10.aprīlim uz e-pastu: guna.jermacane@vm.gov.lv23.03.2018. Veselības ministrijā 6.aprīlī plkst. 13.00 205.telpā (2.stāvā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 „Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija) - *docx.

Līdz 2018.gada 6.aprīlim pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam netika saņemti.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta vecākā eksperte Rūta Ozoliņa, tālr.: 67876087, e-pasts: ruta.ozolina@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 4.aprīlim uz e-pastu: ruta.ozolina@vm.gov.lv09.03.2018. Veselības ministrijā 5.aprīlī plkst.15.00 309.telpā (3.stāvā) notika sabiedriskā apspriede par likumprojektu "Grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”" - *docx. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx

Līdz 2018.gada 4.aprīlim pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi likumprojektam netika saņemti. 

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecākais eksperts Edgars Strautiņš, tālrunis 67 876 190, e-pasts: Edgars.Strautins@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi par likumprojektu iesūtāmi līdz šā gada 4.aprīlim plkst. 15:00 uz e-pastu Edgars.Strautins@vm.gov.lv07.03.2018. Veselības ministrijā 21.martā plkst.12.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par veselības aprūpes pakalpojumiem reto slimību jomā" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija) - *docx. Pielikums - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (21.03.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojums - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākais eksperts Alvis Bless, tālrunis 67876122, e-pasts: Alvis.Bless@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz šā gada 20.martam plkst. 15:00 uz e-pastu Alvis.Bless@vm.gov.lv06.03.2018. Veselības ministrijā 23.martā plkst.15.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapām veselības aprūpes jomā un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija) - *docx. Pielikumi: nr.1; nr.2; nr.3;. nr.4; nr.5; nr.6; nr.7; nr.8; nr.9; nr.10nr.11nr.12nr.13;. nr.14nr.15nr.16.

Sabiedriskās apspriedes (23.03.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojums - *pdf.

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Dace Būmane - tālrunis: 67876148, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 20.martam uz e-pastu: dace.bumane@vm.gov.lv22.02.2018. Veselības ministrijā 9.martā plkst.14.00 (2.stāva 205.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā veicamas un atmaksājamas veselības apdrošināšanas iemaksas" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (09.03.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojums - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā referente Lāsma Zandberga, tālr.: 67876041, e-pasts: lasma.zandberga@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 6.martam uz e-pastu: lasma.zandberga@vm.gov.lv.20.02.2018. Veselības ministrijā 7.martā plkst.13.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (07.03.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte Irita Kuzma, tālr.:67876079, e-pasts: irita.kuzma@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 5.martam uz e-pastu: irita.kuzma@vm.gov.lv. 19.02.2018. Veselības ministrijā 8.martā plkst.12.00 (2.stāva 205.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (08.03.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta vecākā eksperte Rūta Ozoliņa, tālr.: 67876087, e-pasts: ruta.ozolina@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 6.martam uz e-pastu ruta.ozolina@vm.gov.lv.19.02.2018. Veselības ministrijā 8.martā plkst.11.00 (2.stāva 205.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Tiesu medicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx

Līdz 2018.gada 8.martam pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam netika saņemti. 

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta vecākā eksperte Rūta Ozoliņa, tālr.: 67876087, e-pasts: ruta.ozolina@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 6.martam uz e-pastu ruta.ozolina@vm.gov.lv.19.02.2018. Veselības ministrijā 6.martā plkst.13.00 (2.stāva 205.telpā) notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu ""Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (06.03.2018.) dalībnieki: Latvijas Republikas Saeimas deputāts R.Putniņš, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas pārstāve S.Olsena. Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu apkopojums - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte Laura Boltāne, tālr.: 67876154, e-pasts: laura.boltane@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 2.martam uz e-pastu laura.boltane@vm.gov.lv16.02.2018.  Veselības ministrijā 5.martā plkst.11.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes nolikums" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (05.03.2018.) dalībnieku saraksts - *pdf. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi -  *pdf.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe, tālr.: 67876177, e-pasts: ilze.skinke@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 1.martam uz e-pastu ilze.skinke@vm.gov.lv. 27.12.2017. Veselības ministrijā 2018. gada 12.janvārī plkst.14:00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”” -*docx. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Sabiedriskās apspriedes (12.01.2018.) dalībnieku saraksts - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi - *docx.

Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākā eksperte Ingūna Mača, tālrunis 67876117, e-pasts: inguna.maca@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi  par projektu iesūtāmi līdz 2018.gada 11.janvārim uz e-pastu inguna.maca@vm.gov.lv.


21.12.2017. Veselības ministrijā 2018.gada 10.janvārī plkst.15.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.948 "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Līdz 2018.gada 9.janvārim pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam netika saņemti. 

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktora vietniece Biruta Kleina, tālr.: 67876078, e-pasts: biruta.kleina@vm.gov.lv. Pieteikumi dalībai sabiedriskajā apspriedē, kā arī priekšlikumi noteikumu projektam iesūtāmi līdz 2018.gada 9.janvārim uz e-pastu biruta.kleina@vm.gov.lv.
  • Veselības ministrijas 2017.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2016.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā rīkotās sabiedriskās apspriedes - skatīt šeit