Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāna 2014.-2016.gadam projekts

24.03.2014

Publiskā apsriešana HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāna 2014.-2016.gadam projektam
 
Veselības ministrija saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam apakšmērķi – samazināt iedzīvotāju saslimstību ar infekcijas slimībām, ir sagatavojusi īstermiņa politikas plānošanas dokumentu „HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2014.-2016.gadam” (turpmāk – plāns). 
 
Plāna projekts - *doc.
 
Plāna mērķis - samazināt HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatību, mazinot inficēšanās riskus sabiedrībā un veicinot  HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta gadījumu savlaicīgu diagnostiku un ārstēšanu.
 
Plāna mērķa sasniegšanai plānots īstenot pasākumus šādos rīcības virzienos:
1. Sabiedrības izglītošana.
2. Riska grupu identificēšana un darbs ar riska grupām.
3. HIV infekcijas profilakses un antiretrovirālās terapijas uzlabošana ieslodzījuma vietās, Valsts probācijas dienestā un Iekšlietu ministrijas struktūrvienībās.
4. Veselībai drošu pakalpojumu nodrošināšanas uzlabošana un uzraudzība.
5. Diagnostikas, ārstēšanas un epidemioloģiskās uzraudzības uzlabošana.
6. Ārstniecības personu kvalifikācijas celšana.
7. Informācijas aprites un sadarbības uzlabošana.
 
Plāna projekta publiskā apspriešana paredzēta līdz 2014.gada 22.aprīlim.
Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Gunta Grīsle, gunta.grisle@vm.gov.lv, tālr. 67876089.
 
Veselības ministrijas preses relīze par to, ka uzsāk publisko apspriešanu HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānam 2014.-2016.gadam.