Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_primaras_veselibas_aprupes_attistibas_p/

Primārās veselības aprūpes attīstības plānam 2014.-2016.gadam projekts

11.11.2013

Ministru kabineta sēdē 15.aprīlī, apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014.-2016.gadam. Preses relīze.
 
Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam projekta mērķis ir stiprināt primāro veselības aprūpi kā pieejamāko, efektīvāko un visaptverošāko veselības aprūpes līmeni, palielinot primārās veselības aprūpes lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī uzlabot primārās veselības aprūpes kvalitāti. 
 
Primārās veselības aprūpes attīstības  plāna 2014.-2016.gadam projekts -*doc. (projekta aktuālā versija, kas tiek virzīta izskatīšanai Ministru kabineta sēdē).
 
2013.gada 14.februārī tika izveidota Veselības ministrijas darba grupa, kuras mērķis bija izvērtēt esošo situāciju primārās veselības aprūpes jomā un izstrādāt primārās veselības aprūpes attīstības plānu 2014.-2016.gadam.
 
Ministru kabinets 2011.gada 5.oktobrī ar rīkojumu Nr.504 apstiprināja Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam, kuru mērķis ir pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža ilgumu un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību. Lai to sasniegtu, pamatnostādnēs ir definēts apakšmērķis – kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu sistēmas veidošana, nodrošinot pakalpojumu vienlīdzīgu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ņemot vērā, ka primārā veselības aprūpe ir cilvēka pirmais saskarsmes posms ar veselības aprūpes sistēmu, kurā tiek risinātas galvenās iedzīvotāju veselības problēmas, nodrošinot atbilstošus veselības veicināšanas, profilakses, ārstniecības un rehabilitācijas pasākumus, šī apakšmērķa sasniegšanai Veselības ministrija ir sagatavojusi īstermiņa politikas plānošanas dokumentu „Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014.-2016.gadam”. 
 
Publiskā apspriešana plāna projektam notika līdz 2013.gada 6.decembrim.
 
Kontaktpersona: Marika Petroviča, Veselības aprūpes departamenta Primārās veselības aprūpes nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876050, e-pasts: marika.petrovica@vm.gov.lv.