Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_par_zalo_gramatu_par_mobilo_veselibu/

Publiskā apspriešana par zaļo grāmatu par mobilo veselību

25.04.2014

Eiropas Komisija organizē publisko apspriešanu par zaļo grāmatu par mobilo veselību (turpmāk - m-veselība). Zaļo grāmatu par m-veselību skatīt tīmekļa vietnē
 
Publiskās apspriešanas mērķis ir noskaidrot kādas ir pastāvošās barjeras un ierobežojumi m-veselības izmantošanā. Katra cilvēka ieguldījums palīdzēs tālāk uzlabot un attīstīt m-veselības pieejamību un kvalitāti Eiropas Savienībā.
 
Komisija papildus ir publicējusi dienesta darba dokumentu par spēkā esošo ES tiesisko regulējumu attiecībā uz aplikācijām, kas ir saistītas ar veselīgu dzīvesveidu un labklājību. Regulējuma mērķis ir nodrošināt vadlīnijas, pateicoties kurām var vieglāk izprast ES tiesību aktus, kas attiecās uz aplikācijām.
 
Dienesta darba dokuments tīmekļa vietnē.
 
Publiskās apspriešanas mērķis ir iegūt šādus viedokļus:
  • No reģionālu un/vai valsts iestāžu pārstāvjiem (veselības ministri, iestāžu darbinieki, kas nodarbojas ar medicīnas ierīcēm/datu aizsargāšanu);
  • No veselības aprūpes speciālistiem, aprūpētājiem, ārstiem, medmāsām, medicīnas asociācijas pārstāvjiem;
  • No patērētājiem, m-veselības aplikāciju izmantotājiem, dažādiem veselības asociāciju pārstāvjiem;
  • No uzņēmējiem, kas nodarbojas ar web dizainu, programmēšanu utt.
  • No aplikāciju izstrādātājiem un aplikāciju kompāniju pārstāvjiem;
  • No mobilo ierīču izstrādātājiem;
  • No apdrošināšanas kompāniju pārstāvjiem;
  • No sporta centru, veselības centru u.c. līdzīgu iestāžu pārstāvjiem.
Apspriešanas aptaujas anketu varat atrast tīmekļa vietnē.
 
Atbildes var sniegt gan individuāli, gan organizācijas vai valsts institūcijas vārdā. Pirms aizpildīt aptauju, vēlams izskatīt gan Zaļo grāmatu, gan dienesta darba dokumentu. Sniegtās atbildes un to autori tiks publicēti Komisijas mājaslapā. Ir iespējams publicēt arī anonīmas atbildes, ja autors nevēlas publiskot informāciju par sevi.
 
Publiskā apspriešana noslēgsies 2014.gada 3.jūlijā.