Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_par_strategiju_eiropa_2020/

Publiskā apspriešana par stratēģiju “Eiropa 2020”

26.05.2014

“Eiropa 2020” ir Eiropas Savienības desmit gadu izaugsmes stratēģija. Tā ir veltīta ne tikai tam, lai pārvarētu krīzi, kas patlaban skar daudzas valstis, bet aptver vēl vairākas citas jomas. Stratēģijas tiecas novērst nepilnības mūsu izaugsmes modelī un radīt nosacījumus cita veida izaugsmei — gudrākai, ilgtspējīgākai un integrējošākai. 
 
Lai tas izdotos, ES līmenī ir noteikti pieci galvenie mērķi, kurus paredzēts sasniegt līdz desmitgades beigām. Tie attiecas uz nodarbinātību, izglītību, pētniecību un inovāciju, sociālo iekļaušanu un nabadzības mazināšanu, kā arī klimatu un enerģētiku.
 
Četrus gadus pēc stratēģijas “Eiropa 2020” sākuma Komisija ir nākusi klajā ar paziņojumu, kurā novērtēts paveiktais. Uz tā pamata šī stratēģija vēlāk tiks pamatīgi pārskatīta. Novērtējuma dokuments - (*pdf.).
 
Publiskās apspriešanas mērķis ir ievākt vajadzīgo informāciju stratēģijas “Eiropa 2020” novērtēšanai un uzzināt jūsu viedokli par to, kādu mācību varam gūt no stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanas pirmajiem gadiem, kādi aspekti būtu jāņem vērā, turpmāk izstrādājot stratēģiju, un kā ES nodrošināt izaugsmi pēc krīzes.
 
Šajā apspriešanā var piedalīties, nosūtot aptaujas anketu uz e-pasta adresi vai uz pasta adresi, kas norādīta sadaļā “Kontaktinformācija”. Jums ir arī iespēja anketu aizpildīt tiešsaistē: latviešu valodāangļu valodā.
 
Anketas versija "Word" formātā tīmekļa vietnē: latviešu valodā; angļu valodā.
 
Publiskā apspriešana noslēgsies 2014.gada 31.oktobrī.