Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_par_grozijumiem_noteikumos_par_medicini/

Publiskā apspriešana par grozījumiem noteikumos par Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību

11.02.2014

Veselības ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 32.pielikumā minētajā veidlapā „Ārstniecības iestādes pagaidu/noslēguma ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi” izstrādāts, lai uzlabotu epidemioloģiskās situācijas analīzes iespējas un kontaktpersonu apzināšanu. Veidlapa ir aktualizēta, atvieglojot tās aizpildīšanu, kā arī papildināta ar informāciju par dzīves vietas raksturojumu un par saslimšanas gadījumiem kontaktpersonu vidū.
 
Noteikumu projekts (*doc.).
 
Noteikumu projekta publiskā apspriešana notika līdz 2014.gada 10.februārim. 
 
Kontaktpersona: Anita Segliņa, Sabiedrības veselības departamenta  Vides veselības nodaļa vecākā eksperte ķīmisko vielu drošuma jomā, tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv.