Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_par_grozijumiem_ministru_kabineta_notei/

Publiskā apspriešana par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par recepšu veidlapu izgatavošanu un uzglabāšanu

22.10.2014

Publiskā apspriešana grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”.

Publiskā apspriešana norisinās līdz 2014.gada 19.novembrim. 

  • Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”” - *doc.
  • Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas vecākā referente Laura Boltāne, tālr. 67876154.

Priekšlikumus un iebildumus par noteikumu projektu līdz 2014.gada 19.novembrim sūtīt elektroniski uz e-pastu vm@vm.gov.lv vai uz e-pastu: laura.boltane@vm.gov.lv.