Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_noteikumu_projektam_par_higieniska_un_p/

Publiskā apspriešana noteikumu projektam par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē

15.05.2014

Veselības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē" (precizēts), nosaka higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādē un tās struktūrvienībās, lai nepieļautu tādu infekcijas slimību izplatīšanos, kuru iemesls ir saistīts ar pacienta veselības aprūpi.
 
Noteikumu projekts pēc pirmās publiskās apspriešanas, kas notika līdz 2013.gada 2.septembrim, ir precizēts saskaņā ar saņemtajiem priekšlikumiem, tos izvērtējot. 
 
Noteikumu projekts - (*doc.). Pielikumi - nr.1 - (*doc.); nr.2 - (*doc.); nr.3 - (*doc.); nr.4 - (*doc.). 
Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma anotācija - (*doc.).
 
Publiskā apspriešana paredzēta līdz 2014.gada 2.jūnijam.
 
Kontaktpersonas: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane, tālrunis 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv un vecākā referente Gunta Grīsle, tālrunis: 67876089, e-pasts: gunta.grisle@vm.gov.lv.