Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_grozijumiem_noteikumos_par_kartibu_kada/

Publiskā apspriešana grozījumiem noteikumos par kārtību, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude

12.06.2014

Veselības ministrija sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 „Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos”.

Noteikumu projekts - *doc.

Grozījumi noteikumos izstrādāti, lai:

1) Atbilstoši grozījumiem Civillikumā precizētu terminoloģiju;
2) Noteiktu papildus uz tuberkulozi izmeklējamo riska grupu, kā arī visām (t.sk. iepriekš noteiktajām) minētajām riska grupām klepus simptoma gadijumā veiktu arī krēpu izmeklējumus;
3) Atceltu prasību veikt nesamērīgus pasākumus pedikulozes gadījumā;
4) Nepieļautu poliomielīta gadījumu ievešanu valstī un tā izplatīšanos, nosakot obligātu fēču paraugu izmeklēšanu poliomielīta enterovīrusa klātbūtnes noteikšanai atsevišķām iedzīvotāju grupām, kas ieradušās no poliomielīta endēmiskām teritorijām; 
5) Optimizētu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas struktūru, vienlaikus uzlabojot tuberkulozes pacientu aprūpi.
 

Noteikumu projekta publiskā apspriešana paredzēta līdz 2014.gada 9.jūlijam. Kontaktpersona: Anita Segliņa, Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļa vecākā eksperte, tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv.