Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/publiska_apspriesana_grozijumiem_ministru_kabineta_2006gada_/

Publiskā apspriešana grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774

11.12.2015

11.12.2015. Publiskajai apspriešanai nodoti (no 14.decembra līdz 2016.gada 14.janvārim) grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 „Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība” - *docNoteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc.

Ministru kabineta noteikumu projekts precizē tās infekciju slimības un sindromus, kuru gadījumā nosaka kontaktpersonas, veic primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīnisko novērošanu. Proti, MK noteikumu 17.punkts un pielikums tiek saīsināti, jo MK noteikumos Nr.7 (Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība) noteiktas infekcijas slimības vairāk netiek reģistrētas (piemēram, amebiāze, anisakioze, anoģenitālā herpesvīrusu infekcija, askaridoze, balantidiāze u.c.); atsevišķas infekcijas slimības un sindromi tiek precīzāk definēti, lai MK noteikumi Nr.774 saturiski atbilstu MK noteikumiem Nr.7, atsevišķi tiek izdalīti akūti un hroniski vīrushepatīti, vairākām infekcijas slimībām tiek grozīts (precizēts) pārbaudāmo kontaktpersonu loks. MK noteikumu Nr.774 pielikums ir saīsināts arī tādēļ, ka vēl atsevišķām MK noteikumos Nr.7 reģistrējamām infekcijas slimībām nav nepieciešams obligāti noteikt kontaktpersonas, piemēram, Denges drudzis, ehinokokoze.

Kontaktpersona

Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Inga Liepiņa, e-pasts: Inga.Liepina@vm.gov.lv, tālrunis: 67876080