Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Publiskā apspriešana 2019.gadā

07.01.2020

08.11.2019.  Publiskajai apspriešanai līdz 9.decembrim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts kapitālsabiedrības, kurā tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts, kompetencē esošo tiesu ekspertīžu maksas pakalpojumu cenrādis" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Valsts kapitālsabiedrības, kurā tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts, kompetencē esošo tiesu ekspertīžu maksas pakalpojumu cenrādis - *docx. Sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijai) pielikumi - nr. 1nr. 2nr. 3nr. 4.

Kontaktpersona: Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte Lāsma Zandberga: 67876041, e-pasts: lasma.zandberga@vm.gov.lv26.08.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 26.septembrim nodots noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr. 7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekts: 

 • paredz iespēju aizstāt papīra formāta ziņojuma veidlapas par HIV infekciju un AIDS gadījumu aizpildīšanu ar informācijas ievadīšanu tiešsaistes režīmā ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā;
 • nosaka, ka HIV apstiprinošā diagnostika tiek veikta arī gadījumos, kad atklāts HIV antigēns;
 • nosaka, ka apstiprinošā diagnostika tiek veikta, ja donora vai grūtnieces paraugā konstatē B hepatīta vīrusa virsmas antigēnu (HBsAg) un laboratorijā nav iespējams veikt šo izmeklējumu;
 • nosaka, ka apstiprinošā diagnostika tiek veikta, ja donora vai grūtnieces paraugā konstatē antivielas pret Treponema pallidum un laboratorijā nav iespējams veikt šo izmeklējumu;
 • precizē metodes, kuras tiek izmantotas sifilisa un B hepatīta skrīninga un apstiprinošajai diagnostikai;
 • nosaka, ka tuberkulozes pacientiem prettuberkulozes zāļu jutības testi jāveic gan ar uzsējuma metodi, gan ar starptautiski ieteiktajiem ātrās molekulārās diagnostikas testiem;
 • nosaka, ka reģistrējamās infekcijas slimības tiek papildināts ar jaunām obligāti reģistrējamām infekcijas slimībām – Čikungunjas vīrusslimība un Zikas vīrusslimība, tai skaitā iedzimta Zikas vīrusslimība;
 • precizē SPKC tiesības un pienākumus saistībā ar infekcijas slimību epidemioloģisko izmeklēšanu.
Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv.

26.08.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 26.septembrim nodots noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr. 610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekts paredz pārskatīt higiēnas prasības izglītības iestādēm, pagarināt platību uz vienu skolēnu nodrošināšanas pārejas periodu - līdz 2023.gada 1.septembrim. Tāpat noteikumu projekts paredz noteikt nosacījumus higiēnas prasību piemērošanai, ja iestāde mācību procesu uz renovācijas laiku nodrošina citā iestādē, kā arī pārskatīt prasības skolu telpu un aprīkojuma nodrošināšanai. Sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr. 610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas"" - *pdf. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Dace Būmane tālrunis: 67876148, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv.16.08.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 16.septembrim nodots noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekts paredz veikt tehniskus precizējumus poliomielīta pretepidēmijas pasākumu veikšanā, lai Ministru kabineta noteikumi atbilstu jaunākajām Pasaules Veselības organizācijas nostādnēm poliomielīta pretepidēmijas pasākumu precīzākā nodrošināšanā. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv.


08.08.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 9.septembrim nodots noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekts paredz veikt divus tehniskus labojumus: 

1. lai ievadot datus ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā, tie tiktu salīdzināti ar Jaundzimušo reģistru, ja tiek reģistrēts HIV infekcijas vertikālās transmisijas gadījums bērnam;
2. no HIV/AIDS pacienta kartes tiek svītrota prasība atzīmēt indikatorslimību un/ vai CD4 šūnu skaitu kā antiretrovirālās terapijas nozīmēšanas iemeslu, jo kopš 2018.gada 1.oktobra ir atcelti ierobežojumi HIV inficēto personu ārstēšanai (terapiju nozīmē visiem HIV inficētajiem).
 
Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv.


05.07.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 5.augustam nodots alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2020.–2022.gadam projekts - *docx. Plāna projekts izstrādāts, lai samazinātu alkohola nodarīto kaitējumu sabiedrības veselībai, ierobežojot alkoholisko dzērienu lietošanas izplatību un radītās sekas, vienlaikus uzlabojot alkohola atkarības ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumus. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par plāna projektu “Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2020.-2022.gadam” -*pdf. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītājas vietniece Lilita Voitkeviča: 67876095, e-pasts: lilita.voitkevica@vm.gov.lv04.07.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 3.augustam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekts ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt ESF projekta savlaicīgu pabeigšanu, sasniedzot specifiskā atbalsta mērķi – veicināt ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamību, kas sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas, tiek paredzēts:

1)  paplašināt ārstniecības personu loku kompensācijas saņemšanai SAM 9.2.5. ietvaros valsts pārvaldes iestādes (VTMEC, VADC), valsts zobārstniecības pakalpojumu sniegšana, kā arī visas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas;
2)  iekļaut kompensācijas saņēmējam labvēlīgu nosacījumu gadījumos, kad ar viņu tiek pārtrauktas darba attiecības, paredzot iespēju nepiemērot kompensācijas piedziņu, bet turpināt darbu citā atbalstāmajā ārstniecības iestādē ārpus Rīgas.

Kontaktpersona: Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente Viktorija Blaua; tālrunis: 67876046, e-pasts: viktorija.blaua@vm.gov.lv03.07.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 3.augustam nodots likumprojekts “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto sodu par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu jomu iekļaušanu Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, kas stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Likumprojektu "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā" - *pdf. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītājas vietniece Lilita Voitkeviča: 67876095, e-pasts: lilita.voitkevica@vm.gov.lv27.06.2019 Publiskajai apspriešanai līdz 29.jūlijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr.468 „ Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība””  - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Lēmums par Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali pieņemts jau ar Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumu Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas pirms pieņemšanas nodots sabiedriskai apspriešanai, kā arī ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, kas noteica iestāžu kompetenču izmaiņas. Vienlaikus jau ir veikti attiecīgi grozījumi Farmācijas likumā, kas stāsies spēkā 2019.gada 1.jūlijā. Projekts virzīts vienīgi Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdalei un tajā nav paredzēts iekļaut cita rakstura grozījumus pēc būtības. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos netika saņemti. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Artūrs Grīgs: 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv26.06.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 24.jūlijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.712 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”"  - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekta anotācijas pielikums - *xlsx. Cenrāžu projekta grozījumi noteikumu pielikumā ir nepieciešami, jo veiktas izmaiņas NMPD ārstniecības personām atlīdzības izmaksai piešķirto līdzekļu apjomā, kam secīgi mainīta NMPD darbinieku darba samaksa, līdz ar to mainās maksas pakalpojumu cena. Kontaktpersona: Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte Lāsma Zandberga: 67876041, e-pasts: lasma.zandberga@vm.gov.lv11.06.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 10.jūlijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" - *pdf. Lēmums par Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali pieņemts jau ar Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumu Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas pirms pieņemšanas nodots sabiedriskai apspriešanai, kā arī ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, kas noteica iestāžu kompetenču izmaiņas. Vienlaikus jau ir veikti attiecīgi grozījumi Farmācijas likumā, kas stāsies spēkā 2019.gada 1.jūlijā. Noteikumu projekts virzīts Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdalei un pasākumiem, kas veicinātu lētākās kompensējamo zāļu cenas un to pieejamību. Veselības ministrija 2018.gada 31.maijā rīkoja tikšanos ar Farmācijas jomas konsultatīvās padomes pārstāvošajām organizācijām un citām nevalstiskajām organizācijām un institūcijām, lai izdiskutētu un izanalizētu projektu. Kontaktpersona: Farmācijas departamenta vecākais eksperts Artūrs Grīgs: 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv04.06.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 2.jūlijam nodoti:

 • Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"" - *docx
 • Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.744 "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"" - *docx
 • Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Lēmums par Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali tika pieņemts jau ar Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumu Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas pirms pieņemšanas tika nodots sabiedriskai apspriešanai,  kā arī ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, kas noteica iestāžu kompetenču izmaiņas. Vienlaikus jau ir veikti attiecīgi grozījumi Farmācijas likumā, kas stāsies spēkā 2019.gada 1.jūlijā. Cenrāžu projekti virzīti vienīgi Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdalei un tajā nav paredzēts iekļaut cita rakstura grozījumus pēc būtības. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte Lāsma Zandberga, tālr.: 67876041, e-pasts: lasma.zandberga@vm.gov.lv14.05.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 12.jūnijam nodoti:

 • Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.537 "Zāļu valsts aģentūras nolikums"" - *docx
 • Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums"" - *docx
 • Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Lēmums par Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali tika pieņemts jau ar Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumu Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas pirms pieņemšanas tika nodots sabiedriskai apspriešanai,  kā arī ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, kas noteica iestāžu kompetenču izmaiņas. Vienlaikus jau ir veikti attiecīgi grozījumi Farmācijas likumā, kas stāsies spēkā 2019.gada 1.jūlijā. Projekts virzīts vienīgi Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdalei un tajā nav paredzēts iekļaut cita rakstura grozījumus pēc būtības. Kontaktpersona: Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Anita Jurševica; tālrunis: 67876186, e-pasts: Anita.Jursevica@vm.gov.lv08.05.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 6.jūnijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 “Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība” - *docx. un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Projekta mērķi:

 1. Svītrot jautājumus, kas attiecas uz tuberkulozes kontaktpersonu apzināšanu un izmeklēšanu, jo tie detalizētāk tiek noteikti normatīvajos aktos par tuberkulozes epidemioloģiskās drošības pasākumiem;
 2. Precizēt prasības attiecībā uz kontaktpersonu noteikšanu Cilvēka imūndeficīta vīrusa un seksuāli-transmisīvo infekciju gadījumos;
 3. Precizēt iestāžu kompetenci un pienākumus ar asinīm pārnesamu infekcijas slimību gadījumos.

Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa; tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv08.05.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 5.jūnijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Higiēnas prasības baseinu un pirts pakalpojumiem" - *docx. un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta pielikumi Nr.1Nr.2. Projekta mērķis ir aktualizēt higiēnas prasības baseinu un pirts pakalpojuma sniegšanai, mazinot infekciju slimību risku un nodrošinot drošākus baseina un pirts pakalpojumus patērētājiem. Sabiedrības iesniegti iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu “Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem” - *pdf. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa; tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv05.03.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 5.aprīlim nodots Amalgamas lietošanas zobārstniecībā pakāpeniskas samazināšanas plāna 2019.–2020.gadam projekts - *docx. Veselības ministrijas izstrādātā Amalgamas lietošanas zobārstniecībā pakāpeniskas samazināšanas plāna 2019.–2020.gadam projekta mērķis ir samazināt zobārstniecības amalgamas izmantošanu, lai mazinātu vides piesārņojumu ar dzīvsudrabu. Kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa; tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv14.02.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 14.martam nodots Ministru kabineta noteikumu projeks "Veselības inspekcijas nolikums" - *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Ministru kabineta noteikumu projeks „Veselības inspekcijas nolikums” izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumam Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu” un Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumā Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” paredzētajai reformai attiecībā uz Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe; tālrunis: 67876177, e-pasts: Ilze.Skinke@vm.gov.lv23.01.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 23.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” - *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” izstrādāti, lai atvieglotu kaitējuma novērtēšanu gadījumos, kad izmaksājuma atlīdzība no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe; tālrunis: 67876177, e-pasts: Ilze.Skinke@vm.gov.lv21.01.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 11.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” - *docx. Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Lēmums par Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdali tika pieņemts jau ar Ministru kabineta 2017.gada 7.augusta rīkojumu Nr.394 „Par konceptuālo ziņojumu „Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas pirms pieņemšanas tika nodots sabiedriskai apspriešanai,  kā arī ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, kas noteica iestāžu kompetenču izmaiņas. Vienlaikus jau ir veikti attiecīgi grozījumi Pacientu tiesību likumā, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī. Projekts virzīts vienīgi Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju pārdalei un tajā nav paredzēts iekļaut cita rakstura grozījumus pēc būtības. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilze Šķiņķe; tālrunis: 67876177, e-pasts: Ilze.Skinke@vm.gov.lv
28.12.2018. Publiskajai apspriešanai no 2018.gada 28.decembra līdz 2019.gada 29.janvārim nodots Veselības ministrijas plāna projekts “Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.-2020.gadam" - *docx. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte Leonora Eglīte; tālrunis: 67876091, e-pasts: Leonora.Eglite@vm.gov.lv