Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Publiskā apspriešana 2017.gadā

16.03.2018

Veselības ministrijas 2017.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies:

10.10.2017. Publiskajai apspriešanai no 10.oktobra līdz 9.novembrim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai” - *docx. Pielikumi (*docx): nr.1nr.2nr.3nr.4; Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. 

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai” - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta, Vides veselības nodaļas vecākā referente Dace Būmane, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv, tālr.: 67876148.


28.07.2017. Publiskai apspriešanai no 28.jūlija līdz 28.augustam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai "" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente Viktorija Korņenkova, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv, tālr:. 67876098.


28.03.2017. Publiskai apspriešanai no 28.marta līdz 28.aprīlim nodots likumprojekts “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta, Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Inga Liepiņa, e-pasts: inga.liepina@vm.gov.lv, tālr.: 67876080.24.03.2017. Publiskai apspriešanai no 24.marta līdz 23.aprīlim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība, un ūdens kvalitātes pārvaldība” - *docx. Pielikumi (*docx): nr.1.nr.2.; nr.3.nr.4.nr.5., nr.6.nr.7.nr.8. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta, Vides veselības nodaļas vecākā referente Dace Būmane, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv, tālr.: 67876148.07.02.2017. Publiskai apspriešanai no 7.februāra līdz 9.martam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docxKontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta, Vides veselības nodaļas vecākā referente Dace Būmane, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv, tālr.: 67876148.
13.01.2017. Publiskai apspriešanai no 13.janvāra līdz 10.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātu rezultātu reģistrēšanas kārtība”" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pielikums - *docx. Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības Veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv, tālr.: 67876102.10.01.2017. Publiskai apspriešanai no 10.janvāra līdz 9.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējama narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pielikumi: nr.1nr.2nr.3nr.4nr.5; nr.6.

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējama narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekme” - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta vecākā eksperte Rūta Ozoliņa, e-pasts: ruta.ozolina@vm.gov.lv, tālr.: 67876087.10.01.2017. Publiskai apspriešanai no 10.janvāra līdz 9.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība". Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta vecākā eksperte Rūta Ozoliņa, e-pasts: ruta.ozolina@vm.gov.lv, tālr.: 67876087.


04.01.2017. Publiskai apspriešanai no 4.janvāra līdz 3.februārim nodoti grozījumi likumprojektā "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprite" - *docx. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par likumprojektu „Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” - *pdf.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja vietniece Līga Timša. e-pasts: liga.timsa@vm.gov.lv; tālr.: 67876081.