Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Publiskā apspriešana 2016.gadā

29.12.2016

Veselības ministrijas 2016.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies:

20.09.2016Publiskai apspriešanai no 20.septembra līdz 20.oktobrim tika nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"". Grozījumu mērķis ir uzsākt vakcināciju pret vējbakām septiņus gadus veciem bērniem (2.deva) ar 2019.gada 1.janvāri.

Ministru kabineta noteikumu projekts – *docx.
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) – *docx.

Kontaktpersona: Inga Liepiņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta, Vides veselības nodaļas vecākā eksperte epidemioloģiskās drošības jomā, e-pasts: inga.liepina@vm.gov.lv, tālrunis 67876080.


13.09.2016. Publiskai apspriešanai no 13.septembra līdz 13.oktobrim tika nodots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu””.

Ministru kabineta noteikumu projekts - *docx.
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Dace Roga, Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte, tālrunis 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv 


29.08.2016. Publiskai apspriešanai no 29.augusta līdz 29.septembrim tika nodots likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā" - *doc. Likumprojekta "Grozījums Pacientu tiesību likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc.

Kontaktpersona: Anita Jurševica, Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis 67876186, e-pasts: anita.jursevica@vm.gov.lv


10.08.2016 Publiskai apspriešanai no 10.augusta līdz 10.septembrim tika nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 „Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība”. 

Ministru kabineta noteikumu projekts - *doc.
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc.

Kontaktpersona: Antra Valdmane, Veselības ministrijas Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja, tālrunis 67876097, e-pasts: antra.valdmane@vm.gov.lv, Guna Jermacāne, Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte, tālrunis 67876167, e-pasts: guna.jermacane@vm.gov.lv


12.04.2016. Publiskai apspriešanai no 12.aprīļa līdz 10.maijam tika nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudes un sanitārās apstrādes, kā arī to rezultātu reģistrēšanas kārtība". Patvēruma likuma 22.panta otrā daļa nosaka, ka ievietojot aizturēto patvēruma meklētāju Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās, pārbauda viņa veselības stāvokli un veic sanitāro apstrādi. Aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudes un sanitārās apstrādes, kā arī to rezultātu reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Atbilstoši Patvēruma likumā noteiktajam deleģējumam, noteikumu projektā iekļautas prasības tikai attiecībā uz aizturētājiem patvēruma meklētājiem (kas tiek ievietoti Daugavpils aizturēto patvēruma meklētāju centrā). Tādējādi aizturēto patvēruma meklētāju grupa, uz kuriem ir attiecināmi šie noteikumi, ir ļoti šaura (aptuveni 150 cilvēki gadā) un Latvijas teritorijā uzturas īslaicīgi aizturēšanas iestādē. Šajā projektā iekļautie  pasākumi netiek attiecināti uz visiem patvēruma meklētājiem, tai skaitā tiem, kas tiks pārvietoti no citām ES valstīm un Latvijā uzturēsies ilgāk.

Ministru kabineta noteikumu projekts - *doc.
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc.

Kontaktpersona: Anita Segliņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta, Vides veselības nodaļas vecākā eksperte ķīmisko vielu drošuma jomā, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv


07.04.2016. Publiskai apspriešanai no 7.aprīļa līdz 7.maijam tika nodots Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība””.

Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi iekšzemes peldvietu sarakstā iekļaut vienu jaunu peldvietu Jelgavas Lielupes kreisā krasta peldvietu „Pasta salas peldvieta”. Jaunas peldvietas iekļaušana peldvietu sarakstā palielinās iespējas peldvietas apmeklētājiem apmeklēt higiēnas un drošības prasībām atbilstošu peldvietu, tādā veidā samazinot infekciju, traumatisma un letālo gadījumu risku, kā arī uzlabos pašvaldības infrastruktūru, kas savukārt veicinās iedzīvotāju labsajūtu un veselīga dzīvesveida iespējas un pozitīvi ietekmēs tūrisma attīstību. 

Ministru kabineta noteikumu projekts - *docMinistru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *doc.

Kontaktpersona: Dace Būmane, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta, Vides veselības nodaļas vecākā referente, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv, tālrunis: 67876148. 


05.04.2016Publiskai apspriešanai no 6.aprīļa līdz 6.maijam tika nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

Ministru kabineta noteikumu projekts "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" - *docMinistru kabineta noteikumu projekta „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docNoteikumu projekta pielikumi: Nr.1.Nr.2.Nr.3.Nr.4.Nr.5.; Nr.6.Nr.7.Nr.8.Nr.9.Nr.10.Nr.11.Nr.12.; Nr.13.Nr.14.Nr.15.; Nr.16.

Nr.17.Nr.18.Nr.19.Nr.20.Nr.21.Nr.22.Nr.23.Nr.24.Nr.25.; Nr.26Medicīnisko ierīču klasifikācija - *doc.

16.09.2016Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

26.05.2016. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” - *docxMinistru kabineta noteikumu projekts - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Kontaktpersona: Edgars Strautiņš, Farmācijas departamenta vecākais eksperts, e-pasts: edgars.strautins@vm.gov.lv, tālrunis: 67876190.