Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana

06.05.2020

06.05.2020. Publiskai apspriešanai līdz 6.jūnijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx.

Noteikumu projekts paredz precizēt kārtību kādā Veselības inspekcija vērtē pacientam nodarīto kaitējumu un kaitējuma smaguma apmēru (izteiktu procentos). Vienlaikus noteikumu projekts paredz precizēt Veselības inspekcijas funkcijas medicīniskās dokumentācijas ekspertīzes ietvaros, kā arī veidu kā Nacionālais veselības dienests veic vidējā riska maksājuma apmēra aprēķinus.

Priekšlikumus par noteikumu projektu iespējams sniegt rakstiski līdz 6.jūnijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: alvis.bless@vm.gov.lv, tālrunis: 67876177.


30.04.2020. Publiskai apspriešanai līdz 29.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”- *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai pilnveidotu un precizētu valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtību atbilstoši veselības nozarei pieejamam finansējumam. Atbildīgā amatpersona par tiesību akta projekta izstrādi Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane, tālrunis: 67876050, e-pasts: ineta.bumane@vm.gov.lv.

Priekšlikumus par noteikumu projektu iespējams sniegt rakstiski līdz 29.maijam, nosūtot tos elektroniski uz e-pastu: sanda.osemljaka@vm.gov.lv, tālrunis: 67876091. 


24.04.2020. Publiskai apspriešanai līdz 25.maijam nodots:

1) likumprojekts "Grozījumi "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"" - *docx. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx. un 

2) likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" - *docx. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx.

1) Likumprojekts "Grozījumi "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"" paredz, ka turpmāk Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu, augu un zāļu kontroles statuss tiks noteikts likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 2.pielikumā. Minēto grozījumu mērķis ir vienkāršot un padarīt mazāk laikietilpīgu kārtību, kādā Latvijā kontrolei pakļauj narkotiskās un psihotropās vielas. Līdz ar to spēku zaudēs 2005.gada 8.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem".

2) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" paredz apvienot gan Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu kontroles statusa, gan minēto vielu iedalījuma apmēru noteikšanu vienā tiesību aktā.  

Priekšlikumus par abiem likumprojektiem iespējams sniegt rakstiski līdz 25.maijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi dana.muravska@vm.gov.lv, tālrunis: 67876099.


08.04.2020. Publiskai apspriešanai līdz 8.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu" - *docx. Pielikumi: nr. 1.; nr. 2. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx.

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajam mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu turpmāk, ņemot vērā to, ka šobrīd spēkā esošajos Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr. 977 „Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā” noteiktās tiesību normas ir novecojušas, neaktuālas un neatbilst spēkā esošajām starptautiskajām metroloģiskajām prasībām attiecībā uz alkometriem. 

Priekšlikumus par noteikumu projektu iespējams sniegt rakstiski līdz 8.maijam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi viktorija.kornenkova@vm.gov.lv, tālrunis: 67876098. 06.04.2020. Publiskajai apspriešanai līdz 5.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas sniegto pakalpojumu cenrādis” - *docx. Noteikuma projekta pielikums - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijai) pielikumi - Nr.1Nr.2. (*xlsx.). Paziņojums - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir noteikt farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas pakalpojumu, kurus farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija sniedz pildot valsts pārvaldes uzdevumu – sertificējot farmaceitus, cenrādi.

Priekšlikumus par noteikumu projektu iespējams sniegt rakstiski līdz 5.maijam Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte Lāsma Zandberga, e-pasts: lasma.zandberga@vm.gov.lv, tālrunis: 67876041.24.02.2020. Publiskajai apspriešanai līdz 24.martam nodots informatīvais ziņojums par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu - *docx. Rīkojuma projekts - *docx. Paziņojums - *docx. Kontaktpersona: Īpašumu un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Dace Zeltiņa, tālrunis 67876004, e-pasts: dace.zeltina@vm.gov.lv.    13.02.2020. Publiskajai apspriešanai līdz 12.martam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma tehniskie standarti".  Noteikumu projekts paredz noteikt vienotas prasības visām elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm – gan elektroniskās smēķēšanas ierīcēm, kas pildītas ar nikotīnu saturošu šķidrumu (elektroniskās cigaretes), gan elektroniskās smēķēšanas ierīcēm, kas pildītas ar nikotīnu nesaturošu šķidrumu atbilstoši 2019.gada 4.aprīlī pieņemtajiem grozījumiem Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekts - *docx. Kontaktpersona: (no 2.marta mainīta kontaktpersona) Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Dana Muravska, e-pasts: dana.muravska@vm.gov.lv, tālrunis: 67876099.11.12.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 2020.gada 21.janvārim nodoti Ministru kabineta noteikumu projekti par izmaiņām ārstniecības personu klasifikatorā un ārstniecības personu un studējošo kompetencē ārstniecībā:

1) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” - *docx.. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” - *pdf. 

2) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” - *pdf.

3) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr. 460 „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”” - *docx.; 4) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” - *docx. 

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (apvienotā anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx. 

Kontaktpersona: Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace Roga: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv    • Veselības ministrijas 2019.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit.
  • Veselības ministrijas 2018.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit.
  • Veselības ministrijas 2017.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2016.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2015.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2014.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit
  • Veselības ministrijas 2013.gadā sabiedrībai nodotie apspriežamie dokumenti, kuru publiskā apspriešana noslēgusies - skatīt šeit