Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/projekts_grozijumi_ministru_kabineta_2012gada_10janvara_note/

Projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība"

28.01.2013

Veselības ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”” (turpmāk – noteikumu projekts), lai pirms 2013.gada peldsezonas iekļautu piecas jaunas peldvietas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu un iekšzemes peldvietu sarakstā, kurās peldvietu ūdens monitoringu veic par valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk – peldvietu saraksts), kā arī precizētu prasības attiecībā uz peldvietas izveidošanu ierobežojošiem faktoriem.

Noteikumu projekts - skatīt šeit.

Peldvietu sarakstu paredzēts papildināt ar četrām iekšzemes peldvietām:
• Rīga, Daugavas upes peldvieta „Lucavsala”,
• Rēzeknes pilsēta, Kovšu ezera peldvieta,
• Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts,  Rāznas ezera peldvieta (Lipuškos),
• Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Lubānas ezera peldvieta,

un vienu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu:
• Pāvilostas novads, Pāvilostas pilsēta, Pāvilosta.

Noteikumu projekta publiskā apspriešana notika līdz 2013.gada 28.februārim.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Astra Kalniņa, tālrunis: 67876148, e-pasts: astra.kalnina@vm.gov.lv.