Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Pašvaldības lomas stiprināšana > Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā

Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā

14.02.2013

Lai sniegtu metodisku atbalstu pašvaldībām, 2011.gada 29.decembrī ar Veselības ministrijas Rīkojumu nr.243 apstiprinātas "Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā" - *pdf. Vadlīnijas angļu valodā - *pdf.

Veselības ministre Ingrīda Circene: "Veselība ir ne tikai vērtība, bet arī resurss, kas veicina valsts, pilsētas, novada ekonomisko izaugsmi. Vesels cilvēks var strādāt ražīgāk, viņš vieglāk pielāgojas izmaiņām un var strādāt ilgāk.  Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un sociālo iekļaušanu. Tomēr laba veselība nenozīmē tikai veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību vai saņemšanu. Lielāka loma labas veselības saglabāšanā ir indivīda paradumiem un dzīvesveidam, kā arī fiziskās un sociālās vides uzlabošanai.
 
Profilakses un veselīga dzīvesveida nodrošināšanā un sekmēšanā jāīsteno „veselība visās politikas” pieeja, sadarbojoties dažādiem sektoriem. Ikvienam sektoram jāīsteno veselība visās politikas pieeja, kur dažādām nozarēm, institūcijām un organizācijām jābūt iesaistītām un līdzatbildīgām sabiedrības veselības saglabāšanā un uzlabošanā.

Pašvaldība kā sabiedrībai vistuvāk esošā valsts pārvaldes iestāde ir viens no svarīgākajiem posmiem iedzīvotāju veselības saglabāšanā un veselīga dzīvesveida veicināšanā.  Tieši pašvaldība vislabāk pārzina savu iedzīvotāju veselības stāvokli, esošās problēmas, kā arī savu iedzīvotāju vajadzības un vēlmes. Pašvaldība zina labākos veidus un iespējas, kā uzrunāt savus iedzīvotājus. Tā arī ir atbildīga par veselīgas, kulturālas un sociāli stabilas vides un infrastruktūras veidošanu un attīstību.

Ņemot vērā pašvaldību dažādās iespējas, infrastruktūras attīstību, pieejamos cilvēku un finanšu resursus, izpratni par veselīga dzīvesveida jautājumiem un dažādo pieredzi veselības veicināšanas pasākumu īstenošanā, Veselības ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas pašvaldībām iedzīvotāju veselības veicināšanā.  Vadlīniju mērķis ir sniegt pašvaldībām atbalstu zinātniski pamatotas informācijas veidā, lai tās varētu labāk realizēt funkciju – iedzīvotāju veselības veicināšana, tādējādi saglabājot pašvaldības iedzīvotāju veselību un palielinot mūža ilgumu, kā arī samazinot un novēršot nevienlīdzības veselībā.
 
Īstenojot vadlīnijās minētos pasākumus veselīga dzīvesveida veicināšanai, pašvaldību iedzīvotāji  tiek radīta iespēja kļūs veselīgākiem un darbspējīgākiem. Tie vairāk uzticēsies pašvaldībai, aktīvāk iesaistīsies pašvaldības organizētajās aktivitātēs un pasākumos, kā arī vairāk identificēs sevi kā pilntiesīgu pašvaldības locekli. Tā ir iespēja pašvaldībai kļūt sakoptākai, pievilcīgākai vietējiem un citu pašvaldību iedzīvotājiem, kā arī  tūristiem un biznesa partneriem."