Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/pasvaldibas_lomas_stiprinasana/ikgadejas_sarunas_ar_latvijas_pasvaldibu_savienibu_2015gada/

Ikgadējās sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību 2015.gadā

21.01.2016

Veselības ministrijā 2015.gada 17.jūnijā notika Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldības savienības sarunas. 
Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldības savienības sarunu protokols - *pdf.
 
Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunu darba kārtībā bija Latvijas veselības platforma 2015-2065 un pašvaldību labās prakses piemēri veselības veicināšanā, aktualitātes primārajā veselības aprūpē, pašvaldību atbalsts izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanā, u.c. jautājumi. Izvērstāka sarunu darba kārtība - *pdf
 
Prezentācijas:
  • Veselības ministrijas ES fondu departamenta vecākā referente Kristīne Karsa "ES fondu finansējums veselības jomā 2014.-2020.gadā" - *pdf.
  • Nacionālais veselības dienests "E-veselība" - *pdf.
  • Nacionālais veselības dienests "Onkoloģiskās (tai skaitā, paliatīvās) aprūpes nodrošināšana" - *pdf.
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktots Armands Ploriņš "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošinājums" - *pdf.
  • Slimību profilakses un kontroles centrs direktore, Inga Šmate "Latvijas veselības platforma 2015-2065 un pašvaldību labās prakses piemēri veselības veicināšanā" - *pdf.
  • Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības ministrijas galvenais speciālists zobārstniecības aprūpes jautājumos Andis Paeglītis "Zobārstniecības aprūpes nepieciešamība latvijas senioru vecuma iedzīvotājiem" - *pdf.
  • "Sigulda. IEDZĪVOTĀJU VESELĪBAI LABĀKAIS NOVADS LATVIJĀ!" - *pdf.
  • "LIEPĀJA – PAŠVALDĪBA VESELĪGAM DZĪVESVEIDAM" - *pdf.
  • "Ēdināšanas pakalpojuma ražošanas izmaksas" - *pdf.