Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/pasvaldibas_lomas_stiprinasana/ikgadejas_sarunas_ar_latvijas_pasvaldibu_savienibu_2014gada/

Ikgadējās sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību 2014.gadā

24.04.2014

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 2014.gada sarunas notika Veselības ministrijā 23.aprīlī, kurās tika apspriestas aktuālākās tēmas veselības aprūpē un sabiedrības veselībā. 

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 2014.gada sarunu laika plānojums, tēmas un dalībnieki - *pdf.