Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Pašvaldības lomas stiprināšana > Ikgadējās sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību 2013.gadā

Ikgadējās sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību 2013.gadā

18.10.2013

2013.gada 24.maijā notika ikgadējās Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas, kurās tika apspriestas aktuālākās tēmas veselības aprūpē un sabiedrības veselībā.

Tikšanās darba kārtība (*pdf.). Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunu protokols 2013.gada 24.maijā (*pdf.).

Veselības ministre Ingrīda Circene pašvaldību vadītājus informēja par valdībā atbalstīto veselības apdrošināšanas sistēmas koncepciju, kas paredz pakāpenisku finanšu līdzekļu un veselības aprūpes pakalpojumu apjoma palielināšanu un pieejamības uzlabošanu. „Pārmaiņu mērķis ir viens – ilgtspējīgas veselības aprūpes finanšu sistēmas izveide, tās paredzamība un stabilitāte, no kā ieguvējs ir pacients,” uzsvēra veselības ministre.

Sarunas darba kārtībā tika pārrunāti aktuālākie jautājumi veselības aprūpē un sabiedrības veselībā, piemēram, veselības aprūpes finansējuma plānošana un finansējuma sadalījums reģionos un novados, primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaita samazināšana, sadarbība ar pašvaldībām sociālo pakalpojumu sniegšanā, veselības aprūpes mājas nodrošināšana, Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla izveide un attīstība, pašvaldību loma tuberkulozes izplatības ierobežošanā u.c.

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunu dalībnieku prezentācijas:

  • ES fondu ieguldījumi veselības jomā Latvijā (*pdf.)
  • Veselības aprūpes pakalpojumu līgumi 2013.gadā (*pdf.)
  • Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība (*pdf.)
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbība (*pdf.)
  • Veselības aprūpe mājās - pakalpojumu dinamika (*pdf.)
  • Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla izveide (*pdf.)
  • Pašvaldību loma tuberkulozes izplatības ierobežošanā (*pdf.)