Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/pasvaldibas_lomas_stiprinasana/ikgadejas_sarunas_ar_latvijas_pasvaldibu_savienibu_2012gada/

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas 2012.gadā

29.05.2013

2012.gada 11.maijā notika ikgadējās Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas, kurās tika apspriestas aktuālākās tēmas veselības aprūpē un sabiedrības veselībā. Tikšanās darba kārtība - skatīt šeit. Tikšanās protokols - skatīt šeit.

Sarunu darba kārtībā tika pārrunāti tādi jautājumi kā primārās veselības aprūpes pakalpojumu un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumu skaita samazināšana, veselības aprūpes finansējuma plānošana, sadarbība ar pašvaldībām sociālo pakalpojumu sniegšanā, Slimību profilakses un kontroles centra izveide un funkcijas, pašvaldību loma veselīga dzīvesveida nodrošināšanā iedzīvotājiem u.c.

Prezentācijas:

  • Veselības ministrijas sniegtais pārskats par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības jautājumiem - skatīt šeit
  • Pašvaldību loma veselīga dzīvesveida nodrošināšanā iedzīvotājiem - skatīt šeit.