Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/pasvaldibas_lomas_stiprinasana/ikgadejas_sarunas_ar_latvijas_pasvaldibu_savienibu_2011gada/

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas 2011.gadā

18.05.2012

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 2011.gada sarunu laika plānojums, izskatītās tēmas - skatīt šeit.

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunu protokols - skatīt šeit.

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunu dalībnieku prezentācijas:

  • Par darba grupu priekšlikumu izstrādei pašvaldību  lomas stiprināšanai primārajā veselības  aprūpē un veselības veicināšanā - skatīt šeit.
  • Esošā situācija un problēmas veselības veicināšanā - skatīt šeit.
  • Organizētais vēža skrīninga izmeklējumi - skatīt šeit
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbība un attīstība - skatīt šeit.
  • Kompensējamo medikamentu pieejamība iedzīvotājiem - skatīt šeit.
  • E-veselības sistēmas izveides projekti - skatīt šeit.
  • Sociālās drošības tīkla stratēģija veselības nozarē - skatīt šeit.
  • Par valsts apmaksātās neatliekamās medicīniskās palīdzības apjoma noteikšanu zobārstniecībai pieaugušajiem - skatīt šeit.
  • Zobārstniecības aprūpes trūkums pansionātos - skatīt šeit.