Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/pasvaldibas_lomas_stiprinasana/ikgadejas_sarunas_ar_latvijas_pasvaldibu_savienibu_2010gada/

Ikgadējās sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību 2019.gadā

19.08.2019

Veselības ministrijā šī gada 24.aprīlī notika ikgadējās Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas. Tikšanās pārrunāti aktuālie jautājumi veselības nozarē:

  • Informācija par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas aktualitātēm;
  • Veselības ministrijas rekomendācijas veselīgai skolu videi;
  • ESF finansēto veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanas vienkāršošana.

Tikšanās darba kārtība - *pdf.

Prezentācijas:

  • "Cilvēkresursu plānošana, piesaiste un noturēšana veselības nozarē" - *pdf.
  • "Plānotais slimnīcu dalījums līmeņos un veselības aprūpes pakalpojumu plānošana slimnīcu sadarbības teritorijās" - *pdf.
  • "Sadarbības iespējas primārās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā pacientiem" - *pdf.
  • "Skolu vides kvalitātes vadlīnijas un grozījumi higiēnas prasībās skolām" - *pdf.