Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Nacionālais plāns reto slimību jomā Latvijā 2012.-2015.gadam

25.09.2013

2009.gada 8.jūnijā pēc Komisijas priekšlikuma Padome pieņēma ieteikumu par rīcību reto slimību jomā (2009/C 151/02), kurā noteikts, ka dalībvalstīm līdz 2013.gada beigām jāizstrādā un jāpieņem vispārējs un integrēts plāns vai stratēģija, kura mērķis ir dalībvalstu veselības aizsardzības un sociālajās sistēmās vadīt un strukturēt visus saistītos pasākumus reto slimību jomā, lai pēc iespējas nodrošinātu, ka pacientiem ar retām slimībām ir piekļuve kvalitatīvai aprūpei, tostarp diagnostikai, ārstēšanai un efektīvām  zālēm retu slimību ārstēšanai.
 
Lai izstrādātu rīcības plānu reto slimību pacientu veselības aprūpes organizēšanai, atbilstoši Eiropas Savienības Padomes ieteikumiem rīcībai reto slimību jomā (2009/C 151/02), ar Veselības ministrijas 2010.gada 15.novembra rīkojumu  Nr.229 „Par darba grupas izveidošanu” tika izveidota darba grupa. Darba grupai tika noteikts uzdevums iesniegt Veselības ministrijā rīcības plānu reto slimību pacientu veselības aprūpes organizēšanai, ietverot tajā situācijas raksturojumu reto slimību jomā Latvijā, un prioritātes, paredzot iespējamos risinājumus un izpildes termiņus.

Veselības ministrija nodeva publiskai apspriešanai darba grupas izstrādāto plāna projektu „Nacionālais plāns reto slimību jomā Latvijā 2012.-2015.gads”. Papildinājumus, priekšlikumus vai komentārus plānam ikviens varēja sniegt  līdz 2012.gada 1.jūnijam.

Nacionālais plāns reto slimību jomā Latvijā 2012.-2015.gadam. Nacionālā plāna reto slimību jomā Latvijā 2012.-2015.gadam pielikumi:
- Pielikums nr.1. - skatīt šeit.
- Pielikums nr.2. -
skatīt šeit.
- Pielikums nr.3. -
skatīt šeit.
- Pielikums nr.4. -
skatīt šeit.
- Pielikums nr.5. - skatīt šeit.
- Pielikums nr.6. -
skatīt šeit.

 Papildus informācija: