Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisija

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisija

07.03.2019

Lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā, Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultāti ir izveidojusi Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisiju.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.

Par veselīgo pašvaldību tīklu Latvijā plašāka informācija Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.