Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/konsultativas_padomes/uztura_padome/

Uztura padome

20.02.2020

Uztura padomes mērķis: Veicināt uztura politikas īstenošanu, analizējot ar uzturu saistītās sabiedrības veselības problēmas un sniedzot priekšlikumus šo problēmu risināšanai

Uztura padomes nolikums: skatīt šeit - likumi.lv

KontaktpersonaLāsma Piķele, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67876075, e-pasts: lasma.pikele@vm.gov.lv

Konsultatīvās padomes sastāvs:

Konsulatīvās padomes priekšsēdētāja - veselības ministre Ilze Viņķele

Konsulatīvās padomes pārstāvji:
 • Baiba Bašķere, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pieaugušo izglītības jomā
 • Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktora p.i.
 • Andis Brēmanis, Latvijas Diētas ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs
 • Ilze Beitāne, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Uztura katedras vadītāja, asociētā profesore
 • Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos  jautājumos
 • Ligita Turnere, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas valdes locekle
 • Iveta Dzīvīte Krišāne, Latvijas Pediatru asociācijas valdes locekle, pediatrs, bērnu endokrinologs, endokrinologs
 • Ida Jākobsone, Latvijas Universitātes asociētā profesore
 • Laila Meija, Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrības valdes priekšsēdētāja, asociētā profesore
 • Santa Graikste, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore
 • Māris Balodis, Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors
 • Lolita Vija Neimane, Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmu “Uzturs” un “Uzturzinātne” vadītāja
 • Ilze Straume, Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta direktore
 • Santa Līviņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore
 • Zanda Matuzale, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore
Konsultatīvās padomes darba kārtības un protokoli:
 • 2019.gada 16.oktobra padomes darba kārtība -  *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2018.gada 10.oktobra padomes darba kārtība - *Pdf. Protokols - *Pdf.
 • 2017.gada 1.decembra padomes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2016.gada 15.novembra padomes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.
 • 2015.gada 6.novembra padomes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2015.gada 29.maija padomes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2014.gada 12.februāra padomes sēdes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2013.gada 11.jūlija padomes sēdes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2011.gada 7.jūlija padomes sēdes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2010.gada 16.decembra apvienotā Uztura padomes un Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas sēde. Sēdes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
 • 2010.gada 9.septembra padomes sēdes darba kārtība - *pdf.; Protokols - *pdf.
Prezentācijas:
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Lāsma Piķele "Pārtikas produktu sastāva uzlabošana jeb reformulācija" - *pdf.
 • Slimību profilakses un kontroles centra Projektu koordinatore Ieva Garanča "Dalība EK vienotās rīcības plānā par labo prakšu pārņemšanu “Pārtikas produktu mārketinga un reklāmas ierobežošana bērnu mērķauditorijai"" - *pdf.
 • Rīgas Stradiņa universitātes Sporta un uztura katedras asoc. prof. Laila Meija "Uztura rekomendācijas pacientiem" - *pdf.
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa "Aktualitātes likumdošanā veselīgu uztura paradumu veicināšanai sabiedrībā" - *pdf.
 • Veselības ministrijas Projektu vadības nodaļas vadītāja Liega Zalcmane "ESF projekts "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"" - *pdf
 • Rīgas Stradiņa universitātes Sporta un uztura katedras docente Laila Meija "Uztura rekomendācijas pacientiem" - *pdf
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR vecākā eksperte – uztura speciāliste Inese Siksna "Pārtikas patēriņš Latvijā" - *pdf.
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā eksperte Lāsma Piķele "Precizētas ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem un plānotie grozījumi MK noteilkumos nr. 172."- *pdf.
 • Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrības valdes priekšsēdētājas Dr.med. Lailas Meijas prezentācija "Bērnu uzturs nākamās paaudzes veselības stūrakmens" - *pdf.
 • Inese Siksna, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR vecākā eksperte – uztura speciāliste "Institūta BIOR Pārtikas sastāva un patēriņa datubāze" - *pdf.
 • LBDUA un LPUF realizētās aktivitātes - *pdf. 
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja Inga Birzniece "Grozījumu projekts MK 2012.gada 13.marta noteikumos Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"" - *pdf
 • Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības departamenta direktors E.Zavadskis "Izglītības, sociālās un veselības  aprūpes iestāžu ēdināšanas uzņēmumu uzraudzības rezultāti" - *pdf.
 • Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" laboratorijas vadītājs "Pētījums par trans-taukskābju izplatību pārtikas produkcijas tirgū Latvijā" - *pdf.
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa "Citu valstu pieredze trans taukskābju ierobežošanai pārtikā  un Veselības ministrijas priekšlikumi trans taukskābju daudzuma ierobežojumiem pārtikas produktos" - skatīt šeit.
 • Latvijas Kardiologu biedrības viceprezidente I.Mintāle "Kas ir trans taukskābes, kāda ir to ietekme uz veselību" - skatīt šeit.
 • Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktore D.Būmane un Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors M.Balodis "Pesticīdu atlieku likumdošana augu un dzīvnieku izcelsmes produktos  un veiktās kontroles un to rezultāti Latvijā" - skatīt šeit.
 • Dr.med. G.Latkovskis "Latvijas kardiologu skatījums par transtaukskābju saturu pārtikas produktos un to ietekmi uz veselību" - skatīt šeit.
 • "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017. - priekšlikumi uztura jomā: “par un pret”" - skatīt šeit.
 • "Uzdevumi Latvijas iedzīvotāju sabiedrības veselībā 2011.– 2017" - skatīt šeit.