Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Konsultatīvās padomes > Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome

Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome

15.07.2020

Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums -  likumi.lv

Konsultatīvās padomes mērķis: Samazināt alkohola patēriņu un tā radītās sekas.

Padomes sastāvs:

Veselības ministrijas 2019.gada 9.maija rīkojums Nr.105 "Par Nacionālo alkoholisma ierobežošanas padomi" - *pdf. (2019.gada 5.jūnijā veiktie grozījumi rīkojumā Nr.105 - *pdf.)

Ilze Viņķele - veselības ministre
Daina Mūrmane-Umbraško - Veselības ministrijas valsts sekretāre
Ingus Alliks - Labklājības ministrijas valsts sekretārs 
Inga Apsīte - Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore
Laila Ābola - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve, Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības priekšsēdētāja
Solvita Āmare-Pilka - Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta direktore
Baiba Bašķere - Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece - direktores pienākumu izpildītāja
Henriks Danusēvičs - Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents
Guntra Kaufmane - Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības departamenta direktore
Pēteris Leiškalns - Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālās drošības un veselības aizsardzības eksperts 
Santa Līviņa - Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore 
Zanda Matuzale - Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore
Dzintars Mozgis - Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos
Uģis Norītis - Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta direktors
Uldis Reimanis- Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Ilze Rudzīte - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Astrīda Stirna - VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Narkoloģijas palīdzības dienesta vadītāja
Laura Turlaja - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore
Imants Zaķis - Iekšlietu ministrija Nozares politikas departamenta direktora vietnieks, Politikas izstrādes nodaļas vadītājs

Padomes kontaktpersona: Sanita Lazdiņa, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte, tālrunis 60005266, e-pasts: sanita.lazdina@vm.gov.lv.

Konsultatīvās padomes darba kārtības un protokoli:

2020.gada 13.februāra sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.

Padomes sēdes prezentācijas:

  • Alkoholisko dzērienu lietošanas izplatība un tā radītās sekas Latvijā 2018.gadā - *pdf.
  • 2019.gadā veiktais pētījums “Procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarības) izplatība Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošie riska faktori" -*pdf.
  • Veselības ministrijas izstrādātais plāna projekts “Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2020.–2022.gadam” - *pdf.