Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/konsultativas_padomes/imunizacijas_valsts_padome/

Imunizācijas valsts padome

29.11.2017

Imunizācijas valsts padomes nolikums - *pdf

Imunizācijas valsts padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētāja: 

Dace Zavadska, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu vakcinācijas centra vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras docente

Padomes locekļi:

Sanita Akerberga, Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja
Ingrīda Biedre, Zāļu valsts aģentūras Zāļu reģistrācijas departamenta Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas Izmaiņu un robežproduktu sektora vadītāja
Uga Dumpis, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs
Ainis Dzalbs, ģimenes ārsts
Antra Fogele, Nacionālā veselības dienesta Zāļu ārstnieciskās novērtēšanas nodaļas vadītāja
Dace Gardovska, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras vadītāja
Santa Markova, SIA "Rīgas Dzemdību nams" ginekoloģe, dzemdību speciāliste
Sandija Salaka, Māmiņu kluba Latvijā vadītāja
Gunta Stūre, SIA "Rīgas Austrumu klīniskā univesritātes slimnīca" stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" 6.HIV/AIDS nodaļas vadītāja
Anita Villeruša, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultātes dekāne

Konsultatīvās padomes mērķis: izvērtēt ar vakcināciju un valsts imunizācijas politiku saistītos jautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanai.

Veselības ministrijas kontaktpersona: Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departaments, tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv
 
Konsultatīvās padomes darba kārtības un protokoli:

 • Konsultatīvās padomes 2017.gada 19.septembra sēdes protokols - *pdf.
 • Konsultatīvās padomes 2017.gada 17.maija sēdes protokols - *pdf.
 • Konsultatīvās padomes 2017.gada 7.marta sēdes protokols - *pdf.
 • Konsultatīvās padomes 2016.gada 8.novembra sēdes protokols - *pdf.
 • Konsultatīvās padomes 2015.gada 6.novembra sēdes protokols - *pdf.
 • Konsultatīvās padomes 2015.gada 3.marta sēdes protokols -  *pdf.
 • Konsultatīvās padomes 2014.gada 10.jūlija sēdes protokols - *pdf.
 • Konsultatīvās padomes 2013.gada 1.augusta sēdes protokols - *pdf.
 • Konsultatīvās padomes 2013.gada 2.maija sēdes protokols - *pdf.
 • 2013.gada 28.februārī padomes sēde Slimību profilakses un kontroles centrā. Sēdes darba kārtība - *pdf.
 • Imunizācijas valsts padomes 2010.gada un 2011.gada sēdes protokoli (Informācija Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv).