Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/konsultativas_padomes/imunizacijas_valsts_padome/

Imunizācijas valsts padome

12.03.2020

Imunizācijas valsts padomes nolikums *pdf. 

Imunizācijas valsts padomes mērķis: izvērtēt jautājumus, kas saistīti ar vakcināciju un imunizācijas politikas realizāciju valstī, un sniegtu priekšlikumus to izvērtēšanai.

Imunizācijas valsts padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētāja: 

Dace Zavadska, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu vakcinācijas centra vadītāja; Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras docente

Padomes locekļi:

Ainārs Lācbergs, Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja vietnieks
Jānis Zvejnieks, Zāļu valsts aģentūras direktora vietnieks
Uga Dumpis, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs
Ainis Dzalbs, ģimenes ārsts 
Antra Fogele, Nacionālā veselības dienesta Zāļu ārstnieciskās novērtēšanas nodaļas vadītāja
Dace Gardovska, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras vadītāja
Santa Markova, SIA „Rīgas Dzemdību nams” ginekoloģe, dzemdību speciāliste 
Sandija Salaka, Māmiņu kluba Latvijā vadītāja 
Gunta Stūre, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” 6.HIV/AIDS nodaļas vadītāja
Anita Villeruša, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētā profesore; Latvijas sabiedrības veselības asociācijas priekšsēdētāja

Veselības ministrijas kontaktpersona: Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departaments, tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv
 
Imunizācijas valsts padomes darba kārtības un protokoli:

 • 2020.gada 13.februāra sēdes protokols - *pdf. 
 • 2019.gada 15.oktobra sēdes protokols - *pdf. 
 • 2019.gada 30.janvāra sēdes protokols - *pdf
 • 2018.gada 8.oktobra sēdes protokols - *pdf.
 • 2018.gada 8.jūnija sēdes protokols - *pdf.
 • 2018.gada 12.marta sēdes protokols - *pdf.
 • 2018.gada 9.janvāra sēdes protokols - *pdf.
 • 2017.gada 19.septembra sēdes protokols - *pdf.
 • 2017.gada 17.maija sēdes protokols - *pdf.
 • 2017.gada 7.marta sēdes protokols - *pdf.
 • 2016.gada 8.novembra sēdes protokols - *pdf.
 • 2015.gada 6.novembra sēdes protokols - *pdf.
 • 2015.gada 3.marta sēdes protokols -  *pdf.
 • 2014.gada 10.jūlija sēdes protokols - *pdf.
 • 2013.gada 1.augusta sēdes protokols - *pdf.
 • 2013.gada 2.maija sēdes protokols - *pdf.
 • 2013.gada 28.februārī padomes sēde Slimību profilakses un kontroles centrā. Sēdes darba kārtība - *pdf.
 • Imunizācijas valsts padomes 2010.gada un 2011.gada sēdes protokoli (Informācija Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv).