Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Konsultatīvās padomes > Imunizācijas valsts padome

Imunizācijas valsts padome

15.07.2020

Imunizācijas valsts padomes nolikums *pdf. 

Imunizācijas valsts padomes mērķis: izvērtēt jautājumus, kas saistīti ar vakcināciju un imunizācijas politikas realizāciju valstī, un sniegtu priekšlikumus to izvērtēšanai.

Imunizācijas valsts padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētāja: 

Dace Zavadska, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu vakcinācijas centra vadītāja; Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras docente

Padomes locekļi:

Ainārs Lācbergs, Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja vietnieks
Jānis Zvejnieks, Zāļu valsts aģentūras direktora vietnieks
Uga Dumpis, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs
Ainis Dzalbs, ģimenes ārsts 
Antra Fogele, Nacionālā veselības dienesta Zāļu ārstnieciskās novērtēšanas nodaļas vadītāja
Dace Gardovska, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras vadītāja
Santa Markova, SIA „Rīgas Dzemdību nams” ginekoloģe, dzemdību speciāliste 
Sandija Salaka, Māmiņu kluba Latvijā vadītāja 
Gunta Stūre, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” 6.HIV/AIDS nodaļas vadītāja
Anita Villeruša, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētā profesore; Latvijas sabiedrības veselības asociācijas priekšsēdētāja

Veselības ministrijas kontaktpersona: Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departaments, tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv
 
Imunizācijas valsts padomes 2020.gada 13.februāra sēdes protokols - *pdf.