Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/grozijumi_likuma_par_tabakas_izstradajumu_realizacijas_rekla/

Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”

09.10.2013

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” tika izstrādāts pamatojoties uz 2013.gada 26.februāra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.11 38.§ „Informatīvais ziņojums „Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanas un aplikšanai ar akcīzes nodokli”” (TA-133) 2.punktu. Saskaņā ar to, Veselības ministrijai tika uzdots izveidot starpinstitūciju darba grupu elektronisko nikotīna ievades sistēmu tiesiskā regulējuma izstrādei (turpmāk-darba grupa). Tāpat tika noteikts, ka darba grupai sagatavotais tiesību aktu projekts līdz 2014.gada 1.janvārim jāiesniedz veselības ministram, kuram, savukārt, tas noteiktā kārtībā jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā. Darba grupa tika apstiprināta 2013.gada 3.maijā ar Veselības ministrijas rīkojumu Nr.95 „Par darba grupas izveidošanu, lai izstrādātu elektronisko nikotīna ievades sistēmu tiesisko regulējumu”. Tās sastāvā iekļauti pārstāvji no Veselības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Zāļu valsts aģentūras, Slimību profilakses un kontroles centra un Latvijas Ārstu biedrības.

Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” - skatīt šeit.
 
Darba grupas izstrādātajā likumprojektā „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” tiek precizēta smēķēšanas definīcija, ieviestas jaunas definīcijas attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm (elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm) un to blakusproduktiem, kā arī noteikts elektronisko cigarešu (elektronisko smēķēšanas ierīču) un to blakusproduktu realizācijas Latvijā aizliegums. 

Sabiedrības priekšlikumus un iebildumus par likumprojektu „Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" skatīt šeit (*.pdf).
 
Sabiedrības iespējas līdzdarboties un iesaistīties likumprojekta publiskajā apspriešanā, sniedzot savus viedokļus bija no 2013.gada 14.augusta līdz 2014.gada 13.septembrim. 

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā eksperte Alise Krūmiņa, tālrunis: 67876077, e-pasts: alise.krumina@vm.gov.lv.