Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/grozijumi_likuma_par_iedzivotaju_ienakuma_nodokli/

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

15.11.2013

Likumprojekts “Grozījums likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (turpmāk – likumprojekts) tiek virzīts vienlaikus ar likumprojektu „Veselības aprūpes finansēšanas likums”.

  • Grozījums likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (.*doc).
  • Likumprojekta „Grozījums likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (.*doc).

Likumprojekti izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 10.maija rīkojuma Nr.192 „Par koncepcijas projektu par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli” 1. un 3.punktu (izsludināts 2013.gada 19.septembra valsts sekretāru sanāksmē (prot.37; 24.§). Likumprojekti izstrādāti darba grupā, kas izveidota saskaņā ar Ministru prezidenta 2013.gada 10.maija rīkojumu, iekļaujot tajā pārstāvjus no Valsts kancelejas, Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras, Latvijas Slimnīcu biedrības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas, Medicīnas tehnoloģiju piegādātāju asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī darba grupas darbības laikā pieaicināti pārstāvji no Valsts ieņēmumu dienesta.

Likumprojekta mērķis ir noteikt, ka valsts veselības apdrošināšanas obligātās iemaksas ietvert iedzīvotāja ienākuma nodoklī ar pamatlikmi.

Likumprojekta apspriešana notika līdz 2013.gada 7.oktobrim.