Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/grozijumi_elektronisko_plassazinas_lidzeklu_likuma1/

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

14.08.2013

Veselības ministrijas sagatavotais likumprojekts „Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” (turpmāk – likumprojekts) paredz  īstenot Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plānā 2012.-2014.gadam noteiktos pasākumus.

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā - skatīt šeit.

Likumprojekts paredz aizliegumu pārraidīt alkoholisko dzērienu reklāmas televīzijā no plkst. 6:00 līdz 22:00.

Sabiedrības priekšlikumi un iebildumi par likumprojektu „Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” - skatīt šeit.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties un iesaistīties likumprojekta publiskajā apspriešanā, sniedzot savus viedokļus bija no 2013.gada 24.maija līdz 2013.gada 21.jūnijam.

Kontaktpersona:
Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā referente  Lolita Meļķe-Prižavoite, tālrunis: 67876101, e-pasts: Lolita.Melke@vm.gov.lv