Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/grozijumi_alkoholisko_dzerienu_aprites_likuma1/

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

11.08.2013

Llikumprojekts „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” paredz īstenot Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plānā 2012.-2014.gadam noteiktos pasākumus.

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā - skatīt šeit.

Likumprojekts paredz ierobežojumus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai un lietošanai; paredz arī alkoholisko dzērienu reklāmā ietvert vienu brīdinājumu par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi valsts valodā. Likumprojekts paredz arī vairākus reklāmas aizliegumus – kā aizliegumu iesaistīt jauniešus līdz 25 gadu vecumam, tai skaitā, radošo un izpildītājmākslu māksliniekus un sporta un fiziskās sagatavotības speciālistus; aizliegumu reklamēt alkoholiskos dzērienus vides reklāmās un aizliegumu reklamēt alkoholisko dzērienu speciālos piedāvājumus un pasludinātās alkoholisko dzērienu izpārdošanas.

Sabiedrības priekšlikumi un iebildumi par likumprojektu „Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” - skatīt šeit.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties un iesaistīties Likumprojekta publiskajā apspriešanā, sniedzot savus viedokļus bija no 2013.gada 24.maija līdz 2013.gada 21.jūnijam.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā referente - Lolita Meļķe-Prižavoite, tālrunis: 67876101, e-pasts: Lolita.Melke@vm.gov.lv