Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/darba_grupa_zalu_pieejamibas_veicinasanai/

Darba grupa zāļu pieejamības veicināšanai

07.09.2017

Darba grupas nosaukums:
Darba grupa zāļu pieejamības veicināšanai

Darba grupas mērķis: 
Izvērtēt zāļu cenu veidošanās caurskatāmību, zāļu finansiālo pieejamību iedzīvotājiem un farmaceitiskās darbības uzņēmumu iespējamo konkurences pārkāpumu ietekmi uz zāļu pieejamību.

Darba grupas kontaktpersona: Kristīna Brūvere, Farmācijas departamenta vecākā eksperte, tālrunis: 67876191, e-pasts: kristina.bruvere@vm.gov.lv