Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/darba_grupa_veselibas_aprupes_sistemas_pilnveidosanai/

Darba grupa veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai

04.09.2014

Darba grupas nosaukums
Darba grupa veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai. Darba grupas sastāvs - *pdf. Darba grupas darbība noslēgusies.
 
Darba grupas mērķis
Sagatavot priekšlikumus veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai:
1) ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modelim,  identificējot veselības nozares finansēšanas avotus;
2) ambulatorā sektora, tai skaitā primārās veselības aprūpes pakalpojumu, attīstībai, paplašinot pakalpojumu klāstu un uzlabojot aprūpes kvalitāti, tādejādi mazinot slogu stacionārajā veselības aprūpes līmenī un uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
 
Darba grupas kontaktpersona
Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte Daina Brante, tālrunis: 67876083, e-pasts: daina.brante@vm.gov.lv.
 
Papildus informācija par darba grupu:
  • Veselības ministrijas preses relīze par 4.septembra darba grupas sanāksmi "Iepazīstina ar modeli veselības aprūpes nozares finansēšanai".
  • Veselības ministrijas preses relīze par 1.septembra darba grupas sanāksmi "Diskutē par pašvaldību lomu veselības aprūpes nozarē".
  • Veselības ministrijas preses relīze par 21.augusta darba grupas sanāksmi "Darba grupa veselības nozares profesionāļiem prezentē līdz šim paveikto".
  • Veselības ministrijas preses relīze par 20.augusta darba grupas sanāksmi "Darba grupa izskata vairākus priekšlikumus veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai".
  • Veselības ministrijas preses relīze par 15.augusta darba grupas sanāksmi "Diskutē par iespējamiem uzlabojumiem kompensējamo zāļu sistēmā".
  • Veselības ministrijas preses relīze par 8.augusta darba grupas sanāksmi "Diskutē par uzlabojumiem valsts apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasē".
  • Veselības ministrijas preses relīze par 6.augusta darba grupas sanāksmi "Vērtē risināmos jautājumus primārajā veselības aprūpē".
  • Veselības ministrijas preses relīze par 1.augusta darba grupas sanāksmi "Vienojas par veicamajiem darbiem veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai".