Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Darba grupa Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam aktualizēšanai

30.09.2014

Darba grupas nosaukums
Darba grupa Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam aktualizēšanai. Informācija par 2012.gadā izveidoto darba grupu grozījumu veikšanai Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam. Darba grupas darbība noslēgusies.
 
Darba grupas sastāvs: Veselības ministrijas 2013.gada 17.jūlija Rīkojums par Par darba grupas izveidošanu Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam aktualizēšanai (*pdf.).
 
Darba grupas mērķis:
Aktualizēt Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam iekļauto situācijas raksturojumu, problēmu formulējumu, mērķus, politikas rezultātus, rīcības virzienos ietvertās darbības un saskaņotu tās ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam un jauno finanšu plānošanas periodu.
 
Darba grupas kontaktpersona:
Valērija Muižniece-Briede, Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā referente, tālrunis: 67876027, e-pasts: valerija.muizniece@vm.gov.lv.
 
Darba grupas protokoli:
 • 2014.gada 30.aprīļa sanāksmes protokols (*pdf).
 • 2014.gada 17.aprīļa sanāksmes protokols (*pdf).
 • 2014.gada 10.aprīļa sanāksmes protokols (*pdf).
 • 2014.gada 13.marta sanāksmes protokols (*pdf.).
 • 2014.gada 13.februāra sanāksmes protokols (*pdf.).
 • 2013.gada 13.decembra sanāksmes protokols (*pdf.).
 • 2013.gada 14.novembra sanāksmes protokols (*pdf.).
 • 2013.gada 10.oktobra sanāksmes protokols (*pdf.).
Darba grupas prezentācijas:
 • "Potenciāli zaudētie mūža gadi (līdz 64 g.v.) Latvijā mērķi un prognozes" (*pdf.).
 • "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011-2017 un Pasaules Veselības organizācijas Globālais rīcības plāns 2013.-2020.gadam neinfekciju slimību profilaksei un kontrolei" (*pdf.).
 • "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017.gadam aktualizācija" (*pdf.).