Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/darba_grupa_par_normativajos_aktos_ieklautajiem_pacientu_dat/

Darba grupa par normatīvajos aktos iekļautajiem pacientu datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem saistībā ar vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbību

05.01.2017

Darba grupas nosaukums
Darba grupa par normatīvajos aktos iekļautajiem pacientu datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem saistībā ar vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbību. 

Darba grupas mērķis 
Pārskatīt un analizēt normatīvo regulējumu jautājumā par pacientu datu drošību saistībā ar vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbību.

Veselības ministrijas kontaktpersona
Anita Jurševica, Juridiskā nodaļa, tālrunis 67876186, e-pasts: Anita.Jursevica@vm.gov.lv