Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/darba_grupa_par_nodoklu_politiku_partikas_produktiem_alkohol/

Darba grupa par nodokļu politiku pārtikas produktiem, alkoholam, tabakai, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs lietojamajiem šķidrumiem, kā arī sadzīvē un lauksaimniecībā izmantotajiem ķīmiskajiem līdzekļiem

02.01.2018

Darba grupas nosaukums: Darba grupa par nodokļu politiku pārtikas produktiem, alkoholam, tabakai, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs lietojamajiem šķidrumiem, kā arī  sadzīvē un lauksaimniecībā izmantotajiem ķīmiskajiem līdzekļiem. 

Darba grupas mērķis: Samērojot valsts fiskālos un veselības aizsardzības mērķus, regulāri izvērtēt nodokļu politiku un izstrādāt priekšlikumus fiskālo instrumentu ieviešanai atsevišķiem pārtikas produktiem (t.sk. bezalkoholiskajiem dzērieniem), alkoholam, tabakai, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs lietojamajiem šķidrumiem, kā arī sadzīvē un lauksaimniecībā izmantotajiem ķīmiskajiem līdzekļiem, tādējādi samazinot veselībai kaitīgu produktu, izstrādājumu patēriņu un pieejamību sabiedrībā.

Darba grupas kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Dace Būmane, tālrunis: 67876148, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv

Darba grupas sanāksmes:

  • 2015.gada 9.decembra darba grupas sanāksmes darba kārtība - *pdf. Darba grupas sanāksmes protokols - *pdf.
  • 2015.gada 29.septembra darba grupas sanāksmes darba kārtība - *pdf. Darba grupas sanāksmes protokols - *pdf.