Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Darba grupa pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2014.-2020.gadam”

28.01.2015

Darba grupas darbs ir noslēdzies.
 
Darba grupas nosaukums
Darba grupa pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2014.-2020.gadam”.
 
Darba grupa apstiprināta ar 02.07.2013. Veselības ministrijas rīkojumu Nr.114 „Par veselības aprūpes cilvēkresursu plānošanas darba grupas izveidošanu” (*pdf.). Grozījumi Veselības ministrijas 2013.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.114 „Par veselības aprūpes cilvēkresursu plānošanas darba grupas izveidošanu” (*pdf.).
 
Darba grupas mērķis: Izvērtēt situāciju veselības aprūpes cilvēkresursu nodrošinājuma jomā un izstrādāt Pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2014.-2020.gadam” projektu.
 
Cilvēkresursu nodrošinājumu veselības aprūpē raksturo nepietiekamā medicīnas personāla kapacitāte, nevienmērīgais reģionālais izvietojums un neefektīvā paaudžu nomaiņa un personāla novecošanās. Lai rastu risinājumus situācijas uzlabošanai un plānotu veselības aprūpes cilvēkresursu attīstību, nodrošinot uz iedzīvotājiem orientētas, racionālas, efektīvas un kvalitatīvas veselības nozares izaugsmi ilgtermiņa posmā, darba grupas ietvaros tiks vērtēta cilvēkresursu  kapacitāte visās ārstniecības personu grupās (ārsti, aprūpes personāls) un veselības aprūpes līmeņos (primārā, sekundārā, terciārā, specializētā veselības aprūpe). 
 
Darba grupas kontaktpersona
Daina Brante, Stratēģiskās plānošanas nodaļa, tālrunis: 67876083, e-pasts: daina.brante@vm.gov.lv.
 
Darba grupas protokoli:
 • 2014.gada 30.oktobra darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.).
 • 2014.gada 30.aprīļa darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.).
 • 2014.gada 27.marta darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.). Prezentācija (*pdf.).
 • 2014.gada 13.marta darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.). Prezentācijas: nr.1 (*pdf.); nr.2 (*pdf.); nr.3 (*pdf.).
 • 2014.gada 27.februāra darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.).  Prezentācijas: nr.1 (*pdf.); nr.2 (*pdf.); nr.3 (*pdf.).
 • 2014.gada 30.janvāra darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.). Prezentācija (*pdf.).
 • 2014.gada 16.janvāra darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.). Prezentācijas: nr.1 (*pdf.); nr.2 (*pdf.); nr.3 (*pdf.). 
 • 2014.gada 2.janvāra darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.). Prezentācija (*pdf.).   
 • 2013.gada 19.decembra  darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.). Prezentācijas: nr.1 (*pdf.); nr.2 (*pdf.). 
 • 2013.gada 5.decembra darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.). Prezentācija (*pdf.).
 • 2013.gada 21.novembra darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.). Prezentācijas: nr.1 (*pdf.); nr.2 (*pdf.).
 • 2013.gada 7.novembra darba grupas sanāksmes dalībnieku prezentācijas: nr.1 (*pdf.); nr.2 (*pdf.). 
 • 2013.gada 24.oktobra darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.). Darba grupas sanāksmes dalībnieku prezentācijas: nr.1 (*pdf.); nr.2 (*pdf.). 
 • 2013.gada 10.oktobra darba grupas sanāksmes protokols (*pdf.). Darba grupas prezentācija "Cilvēkresursi veselības aprūpē" (*pdf).