Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Darba grupa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšanai un priekšlikumu izstrādei

18.10.2016

Darba grupas nosaukums: Darba grupa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšanai un priekšlikumu izstrādei (apstiprināta ar Veselības ministrijas 2016.gada 29.aprīļa rīkojumu nr.58). Darba grupa noslēgusi savu darbību.

Darba grupas mērķis: Izvērtēt normatīvajos aktos noteikto medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību un izstrādātu priekšlikumus medicīniskās rehabilitācijas jautājumu pilnveidošanai.

Darba grupas vadītājs: Aivars Vētra, Veselības ministrijas galvenaias speciālists fizikālajā un rehabilitācijas medicīnā, Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības prezidents

Darba grupas kontaktpersona: Dace Roga, Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā referente, tālrunis: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv

(Darba grupa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšanai un priekšlikumu izstrādei, kas apstiprināta ar Veselības ministrijas 2014.gada 24.jūlija rīkojumu nr.93 zaudējusi spēku)