Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība

Darba grupa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšanai un priekšlikumu izstrādei

29.04.2016

(Ar Veselības ministrijas 2016.gada 29.aprīļa rīkojumu nr.58, darba grupa zaudējusi spēku)
Darba grupas nosaukums
Darba grupa medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšanai un priekšlikumu izstrādei 
 
Darba grupas mērķis
Izvērtēt normatīvajos aktos noteikto medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību un  izstrādātu priekšlikumus medicīniskās rehabilitācijas jautājumu pilnveidošanai.
 
Darba grupas kontaktpersona
Dace Roga, Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā referente, tālrunis: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv.

Darba grupas sanāksmes darba kārtības un protokoli:

  • 2014.gada 25.novembra sanāksmes protokols - (*pdf.)
  • 2014.gada 23.septembra sanākmes darba kārtība (*pdf.). Protokols - *pdf. Prezentācijas:
    • Medicīniskās rehabilitācijas tehnoloģijas, resursi un personāla nodrošinājums (*pdf.)
    • Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksas sistēma 3.apakšgrupa - (*pdf.)
  • 2014.gada 29.augusta sanāksmes darba kārtība (*pdf.); darba grupas darba plāns (*pdf.)