Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/darba_grupa_medicinas_turisma_un_kurortologijas_jomas_attist/

Darba grupa medicīnas tūrisma un kurortoloģijas jomas attīstības izveidošanai

18.10.2016

Veselības ministrijas darba grupa medicīnas tūrisma un kurortoloģijas jomas attīstības izveidošanai. 

Darba grupas mērķis nodrošināt medicīnas tūrisma un kurortoloģijas jomas attīstību Latvijā un izstrādāt risinājumus to veicināšanai un attīstībai (Veselības ministrijas 2016.gada 12.augusta rīkojums nr.100 par medicīnas tūrisma un kurortoloģijas jomas attīstības darba grupas izveidošanu - *pdf.).

Darba grupas kontaktpersona: Inese Andersone, Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876187, e-pasts: inese.andersone@vm.gov.lv