Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/darba_grupa_medicinas_turisma_un_kurortologijas_jomas_attist/

Darba grupa darba grupa medicīnas tūrisma un kurortoloģijas jomas attīstībai

13.02.2018

Veselības ministrijas darba grupa medicīnas tūrisma un kurortoloģijas jomas attīstībai (darba grupa noslēgusi savu darbību).

Darba grupas kontaktpersona: Inese Andersone, Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876187, e-pasts: inese.andersone@vm.gov.lv