Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/darba_grupa_masu_specialitasu_izvertesanai/

Darba grupa māsas specialitāšu izvērtēšanai

18.07.2018

Darba grupas nosaukums:

Veselības ministrijas darba grupa māsas specialitāšu izvērtēšanai (darba grupa noslēgusi savu darbību).

Ziņojums par darba grupas priekšlikumiem par nepieciešamajiem pilnveidojumiem  māsas profesijas specializācijā pdf.

Darba grupas mērķis:

Izvērtēt māsu specialitātes un iesniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem. Darba grupas sastāvs - *pdf.

Darba grupas kontaktpersona:

Dace Roga, Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv