Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/darba_grupa_es_fondu_specifiska_atbalsta_merka_nr924ieviesan/

Darba grupa ES fondu specifiskā atbalsta mērķa Nr.9.2.4.ieviešanas nosacījumu izstrādei

18.10.2016

Darba grupas nosaukums

Darba grupa ES fondu specifiskā atbalsta mērķa Nr.9.2.4.ieviešanas nosacījumu izstrādei. Darba grupas sastāvs - *pdf. Darba grupa noslēgusi savu darbību.

Darba grupas mērķis

Nodrošināt kvalitatīvu Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa Nr.9.2.4. „uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” sākotnējā novērtējuma, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un ieviešanas modeļa izstrādi.

Darba grupas kontaktpersona

Kristīne Karsa, ES fondu departamenta ES fondu plānošanas, izvērtēšanas un uzraudzības nodaļas vecākā referente, tālrunis:  67876047, e-pasts: kristine.karsa@vm.gov.lv.