Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/darba_grupa_detalizeta_redzejuma_primaras_veselibas_aprupes_/

Darba grupa detalizēta redzējuma primārās veselības aprūpes attīstībai sagatavošanai

01.11.2017

Darba grupas nosaukums
Darba grupa detalizēta redzējuma primārās veselības aprūpes attīstībai sagatavošanai

Darba grupas mērķis:
Nodrošināt Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdē (prot. Nr.37 34.§ 4.punkts) Veselības ministrijai doto uzdevumu izveidot darba grupu, kura sagatavo detalizētu redzējumu primārās veselības attīstībai

Darba grupas sastāvs - *pdf. (rīkojums par darba grupas izveidi)

Darba grupas kontaktpersona: Alvis Bless, Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākais eksperts, tālrunis: 67876122, e-pasts: alvis.bless@vm.gov.lv