Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/darba_grupa_detalizeta_redzejuma_primaras_veselibas_aprupes_/

Darba grupa detalizēta redzējuma primārās veselības aprūpes attīstībai sagatavošanai

25.06.2018

Darba grupas nosaukums
Darba grupa detalizēta redzējuma primārās veselības aprūpes attīstībai sagatavošanai

Darba grupas mērķis:
Nodrošināt Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdē (prot. Nr.37 34.§ 4.punkts) Veselības ministrijai doto uzdevumu izveidot darba grupu, kura sagatavo detalizētu redzējumu primārās veselības attīstībai.

Darba grupas detalizēta redzējuma primārās veselības aprūpes attīstībai sagatavošanai ziņojums - *pdf

Darba grupas sastāvs - *pdf. (rīkojums par darba grupas izveidi)

Darba grupas kontaktpersona: Alvis Bless, Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākais eksperts, tālrunis: 67876122, e-pasts: alvis.bless@vm.gov.lv