Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/publiska_apspriesana/noteikumu_projekts_par_higienas_un_nekaitiguma_prasibam_teto/

Noteikumu projekts par higiēnas un nekaitīguma prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumiem

07.06.2013

Lai samazinātu infekciju risku un nodrošinātu patērētājiem drošu un higiēnas prasībām atbilstošu tetovēšanas, tai skaitā, permanentā grima, mikropigmentācijas, skarifikācijas,  kā arī pīrsinga pakalpojumu  saņemšanu, Veselības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par higiēnas un nekaitīguma prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai”. Noteikumos ir noteiktas prasības pakalpojuma sniegšanas telpām, to aprīkojumam, darba piederumiem un materiāliem, kā arī prasības pakalpojuma sniedzējam.

Noteikumu projekta publiskā apspriešana notika līdz 2013.gada 7.jūlijam.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā referente Astra Kalniņa, tālrunis: 67876148, e-pasts: astra.kalnina@vm.gov.lv