Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/publiska_apspriesana/

Publiskā apspriešana

23.10.2020

21.10.2020. Publiskai apspriešanai līdz 20. novembrim nodots Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021. -2027. gadam projekts - *doc. Paziņojums par līdzdalības iespējām - *doc. Pielikums Nr. 1.Pielikums Nr. 2.Pielikums Nr. 3. Priekšlikumus par pamatnostādņu projektu rakstiski var iesniegt līdz šī gada 20. novembrim, nosūtot tos uz e-pastu: vm@vm.gov.lv un kristine.sica@vm.gov.lv. Kontaktpersona: Politikas koordinācijas nodaļas vecākā eksperte Kristīne Šica, tālrunis 67876171, kristine.sica@vm.gov.lv. 


28.09.2020. Publiskai apspriešanai līdz 29.oktobrim nodoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” projekts (turpmāk – noteikumu projekts) - *docx. Noteikumu projekta pielikums - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Anotācijas pielikums - *xlsx. Paziņojums par līdzdalības iespējām - *docx. 

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 29.oktobrim, nosūtot elektroniski uz e-pastu: lasma.zandberga@vm.gov.lv   

Kontaktpersona par tiesību akta izstrādi: Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte Lāsma Zandberga, tālrunis 67876041, lasma.zandberga@vm.gov.lv   


13.08.2020. Publiskai apspriešanai līdz 7.septembrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr. 641 “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”- *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pielikums Nr. 1 "Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins" - *docx. Paziņojums par līdzdalības iespējām - *docx. 

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz šī gada 7.septembrim.

Kontaktpersona par tiesību akta izstrādi: Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte Lāsma Zandberga, tālrunis 67876041, lasma.zandberga@vm.gov.lv.


03.08.2020. Publiskai apspriešanai līdz 30.augustam nodots informatīvais ziņojums “Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu” - *docx. Paziņojums par līdzdalības iespējām - *docx. Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem - *pdf. Kontaktpersona par tiesību akta izstrādi: Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā referente Liene Ābola, 67876029.


02.07.2020. Publiskai apspriešanai līdz 1.augustam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 “Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums par līdzdalības iespējām - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu - *pdf. Kontaktpersona par tiesību akta izstrādi: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv.


01.07.2020. Publiskai apspriešanai līdz 30.jūlijam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums par līdzdalības iespējām - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” - *pdf.

Kontaktpersonas par tiesību akta izstrādi: Dace Roga, tālrunis 67876093 un Kristīne Kļaviņa, tālrunis 67876094, e-pasts: kristine.klavina@vm.gov.lv.


08.06.2020. Publiskai apspriešanai līdz 10.jūlijam nodots informatīvā ziņojuma projekts par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām - *docx. Paziņojums par līdzdalības iespējām - *docx. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts - *docx. Priekšlikumus par informatīvā ziņojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz šī gada 10.jūlijam elektroniski uz e-pasta adresi: dace.zeltina@vm.gov.lv, tālrunis uzziņām 67876004.


06.05.2020. Publiskai apspriešanai līdz 6.jūnijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx. Noteikumu projekts paredz precizēt kārtību kādā Veselības inspekcija vērtē pacientam nodarīto kaitējumu un kaitējuma smaguma apmēru (izteiktu procentos). Vienlaikus noteikumu projekts paredz precizēt Veselības inspekcijas funkcijas medicīniskās dokumentācijas ekspertīzes ietvaros, kā arī veidu kā Nacionālais veselības dienests veic vidējā riska maksājuma apmēra aprēķinus. 


30.04.2020. Publiskai apspriešanai līdz 29.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”- *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx. Noteikumu projekts izstrādāts, lai pilnveidotu un precizētu valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtību atbilstoši veselības nozarei pieejamam finansējumam. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos - *docx. Atbildīgā amatpersona par tiesību akta projekta izstrādi Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane, tālrunis: 67876050, e-pasts: ineta.bumane@vm.gov.lv.


24.04.2020. Publiskai apspriešanai līdz 25.maijam nodots: 1) likumprojekts "Grozījumi "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"" - *docx. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx. un 2) likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" - *docx. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pieteikums - *docx.

1) Likumprojekts "Grozījumi "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"" paredz, ka turpmāk Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu, augu un zāļu kontroles statuss tiks noteikts likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 2.pielikumā. Minēto grozījumu mērķis ir vienkāršot un padarīt mazāk laikietilpīgu kārtību, kādā Latvijā kontrolei pakļauj narkotiskās un psihotropās vielas. Līdz ar to spēku zaudēs 2005.gada 8.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem".

2) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" paredz apvienot gan Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu kontroles statusa, gan minēto vielu iedalījuma apmēru noteikšanu vienā tiesību aktā.  

Priekšlikumus par abiem likumprojektiem varēja iesniegt rakstiski līdz 25.maijam. Līdz 2020.gada 25.maijam par likumprojektu "Grozījumi "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" tika saņemti priekšlikumi no Ģenerālprokuratūras, kas tika ņemti vērā.


08.04.2020. Publiskai apspriešanai līdz 8.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu" - *docx. Pielikumi: nr. 1.; nr. 2. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx.

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajam mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu turpmāk, ņemot vērā to, ka šobrīd spēkā esošajos Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr. 977 „Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā” noteiktās tiesību normas ir novecojušas, neaktuālas un neatbilst spēkā esošajām starptautiskajām metroloģiskajām prasībām attiecībā uz alkometriem. 06.04.2020. Publiskajai apspriešanai līdz 5.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas sniegto pakalpojumu cenrādis” - *docx. Noteikuma projekta pielikums - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijai) pielikumi - Nr.1Nr.2. (*xlsx.). Paziņojums - *docx. Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir noteikt farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas pakalpojumu, kurus farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija sniedz pildot valsts pārvaldes uzdevumu – sertificējot farmaceitus, cenrādi. 24.02.2020. Publiskajai apspriešanai līdz 24.martam nodots informatīvais ziņojums par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu - *docx. Rīkojuma projekts - *docx. Paziņojums - *docx13.02.2020. Publiskajai apspriešanai līdz 12.martam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma tehniskie standarti".  Noteikumu projekts paredz noteikt vienotas prasības visām elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm – gan elektroniskās smēķēšanas ierīcēm, kas pildītas ar nikotīnu saturošu šķidrumu (elektroniskās cigaretes), gan elektroniskās smēķēšanas ierīcēm, kas pildītas ar nikotīnu nesaturošu šķidrumu atbilstoši 2019.gada 4.aprīlī pieņemtajiem grozījumiem Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Noteikumu projekts - *docx11.12.2019. Publiskajai apspriešanai līdz 2020.gada 21.janvārim nodoti Ministru kabineta noteikumu projekti par izmaiņām ārstniecības personu klasifikatorā un ārstniecības personu un studējošo kompetencē ārstniecībā:

1) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” - *docx.. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” - *pdf. 

2) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” - *docx. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”” - *pdf.

3) Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr. 460 „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”” - *docx.; 4) Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (apvienotā anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx.