Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Veselības Ministrijas paziņojums

08.08.2003
Atsaucoties uz iepriekš izskanējušo informāciju masu saziņas līdzekļos, Veselības ministrija, ministres Ingrīdas Circenes vārdā, grib vēlreiz darīt zināmus sabiedrībai sekojošus faktus par Veselības ministrijas nostāju 2004. gada budžeta veidošanā.

ar Veselības ministrijas nostāju 2004. gada budžeta veidošanā.

Ministre un ministrija atbalsta valdības apstiprinātos 2004. gada budžeta veidošanas principus, jo tie ir vērsti uz kopējā budžeta deficīta samazināšanu un makroekonomiskā stāvokļa stabilizāciju. Šāda situācija rada zināmu finansiālu spriedzi veselības aprūpes sistēmā, tomēr ir jāapzinās tas, ka jau šajā gadā no kopējiem budžeta grozījumiem vairāk kā trešā daļa (13 miljoni latu) tika novirzīti veselības aprūpei. Nākošajā gadā budžeta pieaugums veselības aprūpei tiek plānots 38 miljoni latu apmērā, kas ir vislielākais veselības budžeta pieaugums kopš Latvijas neatkarības atgūšanas.

Piešķirtais veselības budžeta pieaugums apliecina, ka veselības aprūpes sfēra bija un ir šīs valdības prioritāte, lai arī tas pilnībā nenodrošina sākotnēji cerēto līdzekļu pieaugumu.

Kadru politika bija un ir viena no Veselības ministrijas darba virzienu prioritātēm, tai skaitā algu pieaugums medicīnas darbiniekiem, kas nepieciešams, lai  saglabātu speciālistus veselības aprūpes sistēmā. Jo jau tagad Latvijas ārstniecības iestādēs katastrofāli jūtams medicīnas darbinieku trūkums.

Iekļaujoties kopējos 2004. gada valsts budžeta ekonomijas principos, Veselības ministrija ir uzsākusi konsultācijas ar veselības aprūpē iesaistītajām sabiedriskajām organizācijām un profesionālajām asociācijām, kā variantu piedāvājot:

 • palielināt pacienta iemaksu apjomus apmeklējot speciālistus vai veicot klīniskus izmeklējumus, saņemot plānveida stacionāro palīdzību,
 • saglabājot iespēju neatliekamo palīdzību saņemt bez maksas,
 • tāpat kā iepriekš maksājums pie ģimenes ārsta paliks līdzšinējā apmērā (Ls 0,50), turklāt jau no 2003. gada 1. septembra ārstniecības iestādēs, kurās strādā ģimenes ārsti plānots ģimenes pieejamību iedzīvotājiem nodrošināt vismaz astoņas stundas dienā,
 • izmaiņas maksājumos neskars tās sociālās grupas, kas arī līdz šim bija atbrīvotas no pacientu iemaksu veikšanas:
  • bērni vecumā līdz 18 gadiem
  • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti ārstniecības pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
  • politiski represētās personas un šernobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
  • trūcīgās personas, kas par tādām ir atzītas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
  • personas, kuras saņem ārstniecības pakalpojumus to infekcijas slimību gadījumos, kuras ir laboratoriski apstiprinātas un pakļautas reģistrācijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību;
  • personas, kas saņem neatliekamo medicīnisko palīdzību;
  • valsts specializēto sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu aprūpē esošās personas;
  • visi iedzīvotāji, ja tiek veiktas profilaktiskās apskates LR Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā;
  • visi iedzīvotāji, ja tiek veikta vakcinācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pasīvā imūnterapija LR Labklājības ministra noteiktajā kārtībā. 

Veselības ministre un Veselības ministrija cer, ka arī turpmāk Latvijas iedzīvotāji un veselības aprūpes profesionāļi ar izpratni iesaistīsies veselības aprūpes jautājumu apspriešanā, jo šīs jomas sakārtošana ir mūsu visu kopējs mērķis.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes