Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes
Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Preses relīzes

Ingrīdas Circenes 100 dienu preses konference

21.07.2003
Rīga, 18.07.2003 ? Šodien Veselības ministre Ingrīda Circene atskatījās uz 100 dienās paveikto. Ingrīda Circene darbu veselības ministres amatā sāka vēlāk nekā citi valdības ministri ? 10.aprīlī.

aprīlī.

Ingrīda Circene: "Šajās simts dienās, kopš strādājam kopā ar Veselības ministrijas kolektīvu, ir aizsāktas un jau izdarītas loti daudzas veselības sistēmas sakārtošanā būtiskas lietas. Runājot par turpmākajiem plāniem, turpmāk aktīvi strādāsim pie Pacientu tiesību aizsardzības likuma izstrādes, veselības aprūpes finansēšanas sakārtošanas un Māsterplāna izstrādes un ieviešanas."

Aktivitātes sociālā dialoga veicināšanā
Sociālais dialogs ar arodbiedrībām
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir izteikušas apmierinātību ar pagājušajā gadā izvirzīto streika prasību izpildi.

Galvenā prasība par mediķu darba samaksas paaugstināšanu tiek pildīta, un šī gada beigās
vidējā darba samaksa medicīnas darbiniekiem pakalpojuma cenā būs 200 lati.
Andra Bērziņa valdība šādu algu paaugstinājumu mediķiem solīja tikai 2006.gadā.

Sarunu rezultātā arodbiedrību pārstāvji kā svarīgāko prioritāti ir izvirzījuši darba samaksas jautājumus, jo pašlaik ir neiespējami atrisināt arī prasību par saīsināto darba laiku medicīnas darbiniekiem.

Valsts Veselības konsultatīvā padome
Ingrīda Circene 100 dienu laikā jau divas reizes ir sasaukusi Valsts Veselības konsultatīvās padomes sēdi (iepriekš šādas sēdes notika apmēram 4 reizes gadā), lai ar nozares speciālistiem pārrunātu veselības aprūpes aktuālos jautājumus.

Ingrīdas Circenes vadībā darbu atsākusi Alkoholisma ierobežošanas padome

Tikšanās ar iedzīvotājiem
No 30. aprīļa, kad Ingrīda Circene uzsāka regulāras, iknedēļas tikšanās ar iedzīvotājiem, pie Veselības ministres ir griezušies apmēram 70 cilvēki.

Aktuālākās problēmas  - endoprotēžu jautājums kompensējamie medikamenti, pārpratumi ar ārstiem, kas radušies nepietiekamas savstarpējas komunikācijas rezultātā.

Veselības ministrijas ikgadējās sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību
Sarunās tika diskutēts par jautājumiem, kas vienlaicīgi skar valsts un pašvaldību intereses, un abas puses vienojās par dialoga turpināšanu un  sadarbību nākotnē.

Partijas "Jaunais Laiks" darba grupas sanāksmes divas reizes mēnesī ? aktuālā tēma "Vienota ģimenes ārstu sistēma".

Tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Ingrīdu šdri un speciālistiem, lai pārrunātu veidus, kā efektīvāk risināt HIV/AIDS jautājumu valstī.

Veselības veicināšanas nedēļa
Veselības veicināšanas nedēļas laikā īpaša uzmanība tika pievērsta bērnu un jauniešu veselības jautājumiem. Šogad veselības vecināšanas nedēļas moto bija - "Bērniem droša pasaule".

Ārstniecības iestāžu apmeklējumi ? mērķis ? klātienē konstatēt situāciju Rīgas un rajonu ārstniecības iestādēs, lai, sākot Māsterplāna izstrādi, varētu runāt par iestāžu reorganizāciju vai pārstrukturēšanu, ņemot vērā reālās iespējas

Kopš 10. aprīļa Ingrīda Circene apmeklējusi Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, Daugavpils rajona ārstniecības iestādes, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu, Ventspils rajona ārstniecības iestādes, Ērgļu, Varakļānu, Rūjienas, Mazsalacas, Alojas, Vaiņodes, Kuldīgas, Bauskas, Dobeles, Balvu slimnīcas.

Starptautiskās aktivitātes:

 • 6.maijs, Brisele, dalība Eiropas Savienības (ES) valstu Veselības ministru ārkārtas sēdē, kas veltīta Smagā akūtā respiratorā sindroma (SARS) izplatībai.
 • 17.maijs, Ženēva, dalība pasaules Veselības asamblejā. Dalībvalstu ministri sniedza informāciju par SARS situāciju savā valstī, diskutēja par Vispārējo konvenciju par tabakas kontroli, kā arī pārrunāja bērniem veselīgas vides veidošanu.
 • 2.jūnijs, dalība ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju aizsardzības ministru padomē, pārrunāja ES direktīvu projektus, kas attiecas uz ES kandidātvalstīm. Padomē Ingrīda Circene pauda nostāju, ka Latvijai, vairāku direktīvu ieviešanai, būs nepieciešams pārejas periods līdz 2015.gadam.
 • 10.jūlijā, Ingrīda Circene un ANO Latvijā parakstīja sadarbības līgumu par veselības pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanu jauniešiem.
 • 15.jūlijs, Francija, dalība starptautiskā konferencē par cīņu pret AIDS, tuberkulozi un malāriju.

Likumdošanas aktivitātes:

 • Pieņemti budžeta grozījumi 2003.gada 2.pusgadam, kas veselības aprūpei piešķir papildu 12.6 miljonus latu.
 • Noris darbs pie Obligātas veselības apdrošināšanas likuma koncepcijas ? viedokļu, priekšlikumu un variantu apkopošana un gala varianta izstrāde.
 • Pacientu tiesību aizsardzības likuma izstrāde, darba grupas izveide, piesaistot papildu speciālistus.
 • Veselības aprūpes likuma projekta izstrāde.
 • Noteikta Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūrplāna  izstrādāšanas un ieviešanas kārtība.
 • Pieņemti grozījumi farmācijas likumā.
 • Apstiprināts Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums.
 • Apstiprinātas higiēnas prasības izglītības iestādēm.
 • Noteikta dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitorings un kontroles kārtība.
 • Noteiktas izmaiņas Veselības obligātas apdrošināšanas valsts aģentūras (VOAVA) nolikumā.
 • Pieņemts Valsts sanitārās inspekcijas nolikums.
 • Pieņemti noteikumi, kas nosaka cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtību.
 • Izstrādātā kārtība, kas nosaka ģenētisko izpēti.
 • Naudas līdzekļu optimizācijas nolūkos reorganizētas Valsts ģimenes centrs.
 • Noteikta kārtība kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālas atļaujas farmaceitiskajai darbībai.
 • Sakarā ar SARS izplatību, veikti grozījumi MK noteikumos "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība", iekļaujot tajos SARS un citas no jauna parādījušās infekcijas slimības.
 • Noteikta, aptieku, zāļu lieltirgotavu un zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstība novērtēšanas kārtība.
 • Apstiprināts jaunais cenrādis par zāļu novērtēšanu, reģistrāciju, pārreģistrāciju un ikgadējiem ar zāļu reģistrāciju saistītiem izdevumiem.
 • Ar Veselības ministrijas rīkojumu no maija avārijās kontracepciju ("Postinor 2" un "Nerlevo" mazo iepakojumu ar 2 tabletēm) aptiekās var iegādāties bez receptes.
 • Akceptēta Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas programma 2003. ? 2007. gadam.

Organizatoriskie jautājumi:

 • Pasaules Bankas (PB) 2.fēzes nepieciešamības izvērtēšana, tikšanās ar PB un Finanšu ministrijas pārstāvjiem.
 • Ingrīda Circene atbalsta 5% PVN likmes piemērošana medikamentiem.
 • Ar neatliekamo medicīnisko palīdzību nodrošināti Eirovīzijas dziesmu festivāls un Dziesmu un deju svētki
 • SARS ? Latvijas situācija tiks kontrolēta pat stingrāk, nekā prasīja ES un PVO rekomendācijas.
 • Rīgas pilsētas un Rīgas rajona Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu apvienošanas pilotprojekts.
 • Darbs pie Pierīgas slimokases reorganizācijas.
 • Veselības ministrijas pakļautības uzņēmumu padomju izveidošana.
 • Veselības ministrijas nekustamo īpašumu apzināšana ? tiek veidota Veselības ministrijas SIA, lai nebūtu jāpērk apsaimniekošanas pakalpojumi no citām firmām.
 • Izstrādāts Veselības ministrijas darba plāns.

Medicīnas izglītība:

 • Izveidota darba grupa, kas strādā pie veselības ministrijas pakļautībā esošo medicīnas izglītības iestāžu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijai, lai veidotu vienotu izglītības sistēmu valstī.
 • Medskolu pārveidošana par koledžām.
 • Izmaiņas rezidentūras organizēšanā ? darba grupa strādā pie izglītības problēmu risināšanas, izmaiņas MK noteikumos, kas nosaka rezidentu sadali un finansēšanas kārtību.

Savā pirmajā prese konferencē 16. aprīlī Ingrīda Circene, solīja palielināt mediķu algas, strādāt pie likumdošanas sakārtošanas un uzsākt darbu pie Māstarplāna, tādējādi jāsecina, ka solītais ir izpildīts.

Pieteikties jaunumiem sadaļai:   Aktualitātes > Preses relīzes